Kalendář 2013

Šrouby na Olympu

Bez našich zaměstnanců bychom dnes nebyli tam, kde jsme. Vynikají odhodláním a vášní a jsou duchem společnosti Ferdinanda Grosse. To dokazuje náš tým každý rok znovu a znovu při výrobě kalendáře společnosti. „Šrouby na Olympu“ je tématem pro rok 2013 - velkolepé uvedení na scénu díky naší “excelentní posádce“. Mramorový sál v čajovně ve Stuttgartu (Stuttgarter Teehaus), Wental u Bartholomä nebo stará kovárna v Schwaikheimu – produkční tým a zaměstnanci ukázali plné nasazení, aby probudili k životu Afroditu, Démétéra, Héfaista, Dia a všechna další božstva. Výsledek lze obdivovat v nástěnném kalendáři Ferdinanda Grosse.

Titulní obrázek – Poseidon
Leden – Héra
Únor – Hádes
Březen – Áres
Duben – Afrodita
Květen – Apollón
Červen – Démétér
Červenec – Héfaistos
Srpen – Hérakles
Září – Hermes
Říjen – Dionýsos
Listopad – Artemis
Prosinec - Zeus