01. February 2017

BOS Supplier Award

Ferdinand Gross získal od spol. BOS dodavatelskou cenu Supplier Award 2016.


BOS Supplier Award

Ferdinand Gross GmbH & Co. KG získal od spol. BOS dodavatelskou cenu Supplier Award 2016. Toto ocenění uděluje společnost BOS GmbH & Co. KG za příkladnou spolupráci svým nejlepším dodavatelům.