Analýza

Analýza

Zde použité náklady byly stanoveny podle meziprovozního porovnání provedeného VDMA (Spolek německých výrobců strojů a zařízení). Nadto máte možnost jednotlivě měnit námi vložená data a přizpůsobit je vašim speciálním poměrům v provozu.

Náklady bez Kanban Náklady s Kanban
Případy za rok na případ za rok na případ za rok Implementačnínáklady (jednorázově)
Stanovení potřeby 10% 1 5 € 5 € - - 1.000 €
Poptávky 30% 1 15 € 15 € - - 1.000 €
Vyhodnotit nabídku 40% 1 20 € 20 € - - 1.000 €
Objednat 10% 1 5 € 5 € - - 1.000 €
Implementace systému 1 2.000 €
Sledování termínu 10% 1 5 € 5 € - - -
Závazná objednávka 100% 1  € 50 € 0 € 0 € 6.000 €
Přezkoušení jakosti 40% 1 12 € 12 € 12 € 12 € -
Zboží uskladnit 60% 1 18 € 18 € - - -
Závaz. vstup zboží 100% 1  € 30 €  € 12 € 0 €
Vyskladnění / příprava pro montáž 100% 55.800 10 € 558.000 € 1 € 55.800 € -
Záv. vyskladnění 100% 55.800  € 558.000 €  € 55.800 € 0 €
Procesní náklady na obstarání 100% 90 € 558.080 € 13 € 55.812 € 6.000 €
Materiálové náklady 5.000 €
Náklady na obstarání celkem 563.080 € 6.000 €
Úspora 502.268 €

Zadejte Vaše údaje

100 5.000
50 3.000
5.000 1.500.000

Porovnání nákladů s/bez Kanban

Porovnání nákladů na materiál a obstarání

Informací

Nadto máte možnost jednotlivě měnit námi vložená data (ze základny VDMA) a přizpůsobit je vašim speciálním poměrům v provozu. K tomu následující informace:

1. Objednávky

Podle výzkumů VDMA bude jako základ položeno za jednu objednávanou pozici v průmyslu průměrně 50 Euro. Toto jsme rozdělili do bodů stanovení potřeby, poptávky, vyhodnocení nabídek, objednávka a sledování termínu. Rozdělení můžete vzít z tabulky a případně jednotlivě změnit

2. Vstup zboží

Vstup zboží bude podle VDMA stanoven na 30 Euro za 1 položku vstupu zboží. Toto se rozdělí na body přezkoušení kvality a uskladnění zboží

3. Vyskladnění

Pro vyskladnění a přípravu zboží pro výrobu bude podle VDMA určeno 10 Euro. V našem výpočtu vycházíme z toho, že realizujte překládku ve skladu v oblasti 2 m C-dílů. Nadto bereme za základ, že udržujete skladovou zásobu max. na 4týdenní potřebu jednotlivých dílů ve výrobě. To znamená, že pro díl a měsíc musíte provést předzásobení.

4. Základy výpočtu pro procesní náklady s řízením C-dílů

  • Objednávka:

Celý blok objednávek po implementaci systému řízení C-dílů odpadá. Proto se může počítat s náklady 0 Euro.
Pro implementaci bude třeba jednorázově vložit 6.000 Euro, to je průměrná hodnota na základě již realizovaných projektů a může se měnit podle velikosti projektu.

  • Vstup zboží:

Náklady na ukládání do skladu zboží ve vašem centrálním skladu odpadají, neboť v systému řízení C-dílů v ideálním případu je zboží přímo předtříděno a dodáno pro výrobu. Jak dalece budete provádět kontrolu jakosti - nad rámec zákonně požadované - nemůžeme rozhodnout. Proto jsme nasadili jako základ výpočtu celou sadu nákladů jako bez řízení C-dílů.

  • Vyskladnění resp. příprava k Montáž:

Protože veškeré díly budou dodány předtříděné volně sypané v krabicích, je náklad pro vás výrazně redukován a může proto být z našeho pohledu stanoven jako nákladový faktor 1 Euro na díl.

Informace

Máte zájem o podrobnější informace? Spojte se s námi a zavolejte nám na telefonní číslo +49 711/1604-0 nebo nám zašlete e-mail.