Prohlášení

Prohlášení o ochraně údajů společnosti Ferdinand Gross GmbH & Co. KG

Prohlášení o ochraně údajů společnosti Ferdinand Gross GmbH & Co. KG

Srdečně Vás vítáme u společnosti Ferdinand Gross GmbH & Co. KG!

Děkujeme mnohokrát za Váš zájem o naše webové stránky a naši společnost.

Přikládáme velký význam ochraně Vašich údajů a zachování Vašeho soukromí. Přečtěte si prosím následující pokyny a upozornění z důvodu zajištění, abyste byli v plném rozsahu informováni o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů na našich webových stránkách.

1. Správce pro zpracování osobních údajů
Vaše údaje jsou zpracovávány jménem a z pověření společnosti

Ferdinand Gross Czech, s.r.o.
Praha 4 - Podolí
Ve Svahu 482/5
PSČ 147 00

Správci a jednatelé Thomas Erb, Gerald Hering.

Pověřenci pro osobní údaje jsou k zastižení na výše uvedené poštovní adrese nebo e-mailem na adrese datenschutzbeauftragter@schrauben-gross.de

2. Shromažďování údajů pro systémové interní a statistické účely
Váš internetový prohlížeč při návštěvě našich webových stránek automaticky přenáší data na náš webový server. Jedná se mimo jiné o datum a čas přístupu, URL odkazujících webových stránek, načtený soubor, množství odeslaných dat, typ a verzi prohlížeče, operační systém a použitou adresu IP. Tyto údaje jsou uloženy odděleně od ostatních údajů, které zadáváte v rámci používání naší nabídky. Tyto údaje nejsou přiřazeny ke konkrétní osobě. Údaje jsou zaprotokolovány pro zajištění bezpečnosti systému a jsou používány výhradně ke zlepšení funkčnosti, obsahu a atraktivity webových stránek a následně jsou vymazány. Sloučení těchto údajů s jinými zdroji dat se neprovádí.

3. Získávání a zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pouze tehdy, pokud nám je poskytnete na našich webových stránkách. To je možné následujícím způsobem:

· při registraci newsletteru nebo časopisu pro zákazníky,

· při použití našeho e-shopu,

· při použití našeho systému FALCON,

· při použití našeho dodavatelského portálu (LAP),

· při použití funkce B2B,

· pokud nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.

Které osobní údaje jsou nám přenášeny, vyplývá z příslušné vstupní masky, která se používá pro kontaktování.

Zadané osobní údaje jsou shromažďovány pro níže uvedené interní použití a ukládány pro vlastní účely:

· pro elektronické zasílání newsletteru, resp. časopisu pro zákazníky,

· pro vyřízení procesu objednání zboží, které jste si objednali v e-shopu,

· Pro předávání informací pro řízení KANBAN uživatelům, které jsme založili. Pro založení uživatele potřebujeme od Vás uživatelské jméno, heslo, křestní jméno/příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a oprávnění, která mají být přidělena.

· Pro zohlednění Vašich nabídek v našem dodavatelském portálu pro přihlášené dodavatele. Pro registraci používáme Vaši e-mailovou adresu.

· Pro výměnu dat prostřednictvím naší funkce B2B. Pro použití funkce B2B je z naší strany zadáno uživatelské jméno a vygeneruje se heslo.

· Pro individuální komunikaci s Vámi.

Můžeme zajistit předání jednomu nebo více zpracovatelům, například poskytovatelům služeb nebo přidruženým společnostem, kteří rovněž používají osobní údaje výlučně pro interní použití, které lze přičítat nám.

3.1 Právní základ pro zpracování Vašich údajů
Zákonnost (právní základ) zpracování Vašich údajů vyplývá z Vašeho souhlasu (dle čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR), resp. plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření (dle čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR).

Vaše údaje budou uchovávány po dobu platnosti Vašeho souhlasu, resp. až do splnění účelu. Poté budou tyto údaje vymazány, jestliže neexistují jiné právní povinnosti uchovávat údaje.

4. Předávání údajů
Předávání údajů uvedených ve formulářích probíhá ve všech případech šifrovaně.

Předávání osobních údajů třetím osobám probíhá pouze s Vaším souhlasem, ledaže je k tomu ze zákona uložena povinnost, nebo z důvodu ochrany práv, majetku a bezpečnosti společnosti Ferdinand Gross GmbH & Co. KG.

Pokud externí poskytovatelé služeb přicházejí do styku s osobními údaji, požadujeme nutně právní, technická a organizační opatření k dodržování předpisů o ochraně údajů.

5. Cookies
Naše webové stránky používají mimo jiné takzvané „cookies“, které slouží k tomu, aby naše internetové stránky byly uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Informace ze souborů cookies se nepoužívají k identifikaci návštěvníků webových stránek nebo ke slučování s osobními údaji.

Cookies nám umožňují měřit četnost otevření stránek a obecnou navigaci. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači. Upozorňujeme, že některé z těchto souborů cookies jsou přenášeny z našeho serveru do Vašeho počítačového systému, přičemž se částečně jedná o takzvané „session cookies“. „Session cookies“ se vyznačují tím, že jsou po skončení relace prohlížeče automaticky odstraněny z pevného disku. Ostatní cookies zůstanou ve Vašem počítačovém systému a umožňují nám opět rozpoznat počítačový systém při příští návštěvě (tzv. trvalé cookies). Samozřejmě můžete cookies kdykoli odmítnout, pokud to Váš prohlížeč umožňuje. Na některých místech našich webových stránek může deaktivace souborů cookies vést k funkčním omezením digitální nabídky.

6. Používání Google Analytics
Naše webové stránky používají Google Analytics, analytickou službu webových stránek společnosti Google Inc. („Google“). Upozorňujeme na skutečnost, že tyto webové stránky používají Google Analytics s rozšířením anonymizace IP, a proto lze dále zpracovávat pouze zkrácené IP adresy z důvodu vyloučení přímého propojení s osobou.
Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které tak umožňují analýzu užívání webových stránek. Informace o Vašem užívání těchto webových stránek (včetně Vaší IP adresy) vytvořené pomocí cookie jsou přenášeny na server Google v USA a zde se ukládají. Společnost Google bude tyto informace využívat k vyhodnocování Vašeho užívání webových stránek, k vytváření zpráv o aktivitách na stránce pro správce webových stránek a dalším službám spojeným s využíváním webových stránek a internetu. Společnost Google tyto informace také eventuálně předá třetím stranám, jestliže je to předepsáno ze zákona nebo tyto třetí strany zpracovávají údaje z pověření společnosti Google. Google nebude v žádném případě IP adresu spojovat s ostatními daty uchovávanými společností Google.
Můžete ukládání cookies zabránit pomocí odpovídajícího nastavení softwaru prohlížeče, upozorňujeme ale na skutečnost, že v takovém případě eventuálně nebudete moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plné míře. Použitím těchto webových stránek prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním údajů získaných o Vás prostřednictvím Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu. Kdykoli lze stáhnout souhlas se získáváním a uložením údajů s účinností do budoucna. Kontaktní adresu pro stažení souhlasu najdete v tiráži. Alternativně můžete použít add-on k deaktivaci Google Analytics (
tools.google.com/dlpage/gaoptout), pokud je k dispozici pro Váš prohlížeč.
Přehled o tom, jak společnost Google používá údaje, si můžete udělat na webových stránkách www.google.de/policies/privacy/partners/.

7. Používání pluginů Facebook
Do internetových stránek jsme integrovali takzvané pluginy sociální sítě facebook.com (dále jen „Facebook“). Facebook je společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Při každém otevření našich webových stránek, které jsou opatřeny takovým pluginem, tento plugin zajistí, aby používaný prohlížeč nahrál ze serveru Facebooku a prezentoval optické znázornění pluginu. Během toho je server Facebook informován o tom, které naše určité webové stránky jste právě navštívili.

Pokud jste členem Facebooku a během návštěvy našich webových stránek jste přihlášeni na Facebooku, Facebook rozpoznává prostřednictvím informace přenášené pluginem, které naše určité webové stránky jste právě navštívili a přiřadí to k osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Pokud nyní aktivujete některý plugin, například kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo zveřejněním komentáře, bude to odesláno do osobního účtu na Facebooku a zde uloženo. Navíc je informace, že jste navštívili naše webové stránky, předána Facebooku, a sice bez ohledu na to, zda jste některý plugin aktivovali či nikoli.

Aby se zabránilo předávání a ukládání údajů o Vás a surfování ze strany Facebooku, musíte se odhlásit z Facebooku, než navštívíte naše webové stránky. V zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook najdete bližší informace o shromažďování a využívání dat prostřednictvím Facebooku, o příslušných právech a možnostech nastavení ochrany osobních údajů.

8. Používání sledování konverzí Google Adwords
Používáme online reklamní program „Google AdWords“ a v rámci Google AdWords sledování konverzí. Sledování konverzí Google je analytická služba společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen „Google“). Pokud kliknete na reklamu společnosti Google, na Vašem počítači se uloží soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookies ztrácejí platnost po uplynutí 30 dnů, neobsahují osobní údaje a neslouží tedy k osobní identifikaci.

Pokud navštívíte určité internetové stránky na našich webových stránkách a platnost souboru cookie ještě neuplynula, společnost Google a my můžeme poznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý klient Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Není tedy možné dodatečné sledování cookies prostřednictvím webových stránek klientů AdWords.

Informace získané prostřednictvím cookies pro konverzi se používají k vytváření statistik konverzí pro klienty AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Klienti jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí. Nezískají však informace, pomocí nichž lze uživatele osobně identifikovat.

Pokud se nechcete účastnit sledování, můžete stáhnout souhlas s použitím tím, že zabráníte instalaci souborů cookies příslušným nastavením softwaru prohlížeče (možnost deaktivace). Nebudete tak zahrnuti do statistik sledování konverzí. Další informace a prohlášení o ochraně údajů Google najdete na stránkách: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, www.google.de/policies/privacy/

9. Používání Google AJAX Search API
Na našich stránkách se dodatečně stáhne kód JavaScript společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „ Google“), aby bylo možno využívat vyhledávací funkce Google na našich webových stránkách. Pokud jste v prohlížeči aktivovali JavaScript a nemáte nainstalovaný blokátor JavaScript, může prohlížeč eventuálně předat osobní údaje společnosti Google. Není nám známo, jaké údaje společnost Google spojuje se získanými údaji a za jakým účelem společnost Google tyto údaje používá. Abyste zamezili celkově provedení kódu JavaScript od Google, můžete pro prohlížeč nainstalovat blokátor JavaScript.

10. Zpracování údajů společností YouTube
Naše webové stránky obsahují tzv. vložená videa na YouTube. Z našich stránek je umožněno pouze připojení na YouTube. YouTube je nabídka společnosti Google Inc. Účel a rozsah sběru a používání údajů společností Google a Vaše práva a možnosti nastavení ochrany jako klienta YouTube jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů YouTube
www.youtube.com/t/privacy.

11. Odkazy na jiné webové stránky
Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky.

Nemáme žádný vliv na dodržování ustanovení o ochraně údajů ze strany provozovatelů jiných webových stránek. Jako poskytovatel jsme zodpovědní za vlastní obsah dle obecné legislativy. Od tohoto vlastního obsahu je třeba rozlišovat odkazy na obsah poskytovaný jinými poskytovateli. Nepřebíráme odpovědnost za obsah třetích stran poskytovaný prostřednictvím odkazů k použití a nepřijímáme jejich obsah.

Za nelegální, chybný nebo neúplný obsah a zejména za škody způsobené použitím nebo nepoužíváním takových informací je odpovědný výhradně poskytovatel stránky, na kterou byl odkaz.

12. Vaše práva na osobní údaje
Dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte kdykoli právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích a popřípadě právo na opravu, omezení nebo výmaz těchto dat. Pokud budeme muset dodržet zákonné povinnosti ohledně archivace dat, omezíme Vaše údaje pro další zpracování tak, aby již nebylo možné je použít pro výše uvedené účely.

Máte dále právo získat u nás uložené osobní údaje v elektronické podobě.
Můžete kdykoli stáhnout souhlas s uložením a zpracováním svých uložených údajů. V tomto případě okamžitě vymažeme uložené údaje, resp. omezíme zpracování údajů, které nelze vymazat z důvodu zákonných nařízení.

Obraťte se prosím v této záležitosti na níže uvedené kontaktní údaje.

Pokud se domníváte, že Vaše údaje nejsou u společnosti Ferdinand Gross GmbH & Co. KG zpracovávány v souladu s platnými zákony o ochraně údajů, máte právo na odvolání se u dozorového orgánu pro ochranu údajů podle vlastního výběru.

13. Bezpečnost údajů
Vaše osobní údaje budou ve všech případech přenášeny prostřednictvím internetu zašifrované pomocí SSL.

Zabezpečujeme své webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo šíření Vašich dat neoprávněnými osobami. Bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.

Přístup k uživatelskému účtu je možný pouze po zadání osobního hesla. Měli byste vždy nakládat důvěrně s přístupovými informacemi a zavřít okno prohlížeče, když ukončíte komunikaci s námi, zejména pokud sdílíte počítač s ostatními.

14. Bezpečnostní pokyny
Vezměte prosím na vědomí, že stávající ustanovení týkající se ochrany údajů i postupu ochrany údajů (např. na Google) se mohou změnit. Proto je vhodné se opakovaně informovat o případných změnách zákonných ustanovení.

V zásadě nelze zcela zajistit důvěrnost e-mailových zpráv a jiných forem elektronické komunikace na internetu.

15. Další informace a kontakty
Pokud máte další dotazy týkající se ochrany údajů, kontaktujte nás. Pokud máte dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, v případě informací, oprav, omezení nebo vymazání údajů i stažení uděleného souhlasu, obraťte se prosím na:

Ferdinand Gross Czech, s.r.o.
Praha 4 - Podolí
Ve Svahu 482/5
PSČ 147 00
Telefon: +420 236 163 666
Fax: +420 236 163 667

Pověřenec pro ochranu údajů:
datenschutzbeauftragter@schrauben-gross.de

Download PDF