Fakta

Ferdinand Gross v datech

Přiznáváme: Úspěch podnikání nelze zredukovat pouze na fakta. Pro získání rychlého přehledu je ale lze pokládat za nanejvýš užitečné.

Udělejte si představu o tom, s jakými úkoly se každý den setkáváme, kolik zaměstnanců pro nás pracuje a kolik poboček a v jakých zemích nás zastupuje.

Získejte informace o certifikátech, které vlastníme a o oceněních, které jsme za naše služby doposud získali.