Ocenění

Tradiční inovace

Nejkratší, nebyrokratické rozhodování, vysoce motivovaní kompetentní zaměstnanci a plynulá logistika – to jsou naše silné stránky.

Jsme připraveni na požadavky, které na nás klade budoucnost, protože neustále sledujeme dění i za hranicemi našeho podnikání - a proto se můžeme podílet na udávání tempa na trhu. S úspěchem: Naše inovace i služby získaly již mnohá ocenění.

Top Job - 2019

Je to velká pocta pro Ferdinanda Grosse: společnost patří k nejlepším zaměstnavatelům podniků střední velikosti a byla proto vyznamenaná awardem "Top Job". Mentor Wolfgang Clement ctil firmu 22. únor v Berlíně na vrcholném setkání podniků střední velikosti.

TOP 100 - 2017

Podnik Ferdinand Gross GmbH & Co. KG byl 23. června 2017 vyznamenán na obchodním setkání-Summit společností v Essenu již posedmé jako jeden z nejinovačních podniků střední velikosti v Německu.

BOS Supplier Award 2016

Ferdinand Gross GmbH & Co. KG získal od spol. BOS dodavatelskou cenu Supplier  Award 2016. Toto ocenění uděluje společnost BOS GmbH & Co. KG za příkladnou spolupráci svým nejlepším dodavatelům.

Dodavatel roku 2016 Deutsche Bahn

V rámci slavnostního aktu na mezinárodním veletrhu pro železniční a dopravní techniku „Inno Trans“ v Berlíně, převzala společnost Ferdinand Gross  v kategorii „všeobecné požadavky a služby“ DB-predikát „dodavatel roku 2016“. Celosvětově udržuje DB obchodní vztahy k zhruba 30.000 dodavatelům a titul  „DB-dodavatel roku“ uděluje dodavatelům s vynikajícími službami v rytmusu dvou let ve třech kategoriích.

BOS Supplier Award 2015

Ferdinand Gross GmbH & Co. KG získal od spol. BOS dodavatelskou cenu Supplier  Award 2015. Toto ocenění uděluje společnost BOS GmbH & Co. KG za příkladnou spolupráci svým nejlepším dodavatelům.

TOP 100 - 2015

Podnik Ferdinand Gross GmbH & Co. KG byl 26. června 2015 vyznamenán na obchodním setkání-Summit společností v Essenu  již po šesté jako jeden z nejinovačních podniků střední velikosti v Německu. Mentor Ranga Yogeshwar poctil švábský podnik plaketou “TOP 100”, která se již uděluje více než 20 let.

BOS Supplier Award 2014

Ferdinand Gross GmbH & Co. KG získal od spol. BOS dodavatelskou cenu Supplier  Award 2014. Toto ocenění uděluje společnost BOS GmbH & Co. KG za příkladnou spolupráci svým nejlepším dodavatelům.

Top Job - 2014

Je to velká pocta pro Ferdinanda Grosse: společnost patří k nejlepším zaměstnavatelům podniků střední velikosti a byla proto vyznamenaná awardem "Top Job". Mentor Wolfgang Clement ctil firmu 27. června v Essenu na vrcholném setkání podniků střední velikosti.

TOP 100 - 2013

Oceněni jako tvůrci pokroku: Ferdinand Gross GmbH & Co. KG se řadí popáté k nejvíce inovativním středním podnikům v Německu a získává pečeť kvality „TOP 100“. Mentor Ranga Yogeshwar gratuluje.

TOP 100 - 2011

Ocenění vynalézavého ducha: Ferdinand Gross GmbH & Co. KG získává i v roce 2011 pečeť kvality „TOP 100“ a patří k 100 nejvíce inovativním středním podnikům v Německu. Ocenění bylo uděleno mentorem Lotharem Späthem v Ostseebad Warnemünde.

TOP 100 - 2009

Ferdinand Gross patří v roce 2009 opět do stovky nejvíce inovativních středních podniků v Německu. Lothar Späth, ministerský předseda spolkové země Baden-Württemberg m.sl. předal Bádensko-Württemberským při slavnostním aktu v Königswinteru prestižní pečeť jakosti „Top 100“.

Festool Lieferanten Award 2007

Ferdinand Gross GmbH & Co. KG získal od spol. Festool dodavatelskou cenu Lieferanten Award 2007. Toto ocenění uděluje společnost Festool GmbH za příkladnou spolupráci svým nejlepším dodavatelům. Ocenění bylo uděleno za vysokou úroveň kvality, technickou kompetentnost v oblasti podpory, odpovídající tržní ceny a bezvadné dodržování termínů.

TOP 100 - 2007

Také v roce 2007 patří Ferdinand Gross do první stovky nejvíce inovativních středních podniků v Německu. To je výsledek celostátního porovnávání společností „Top 100“. Lothar Späth vyznamenal společnost Ferdinanda Grosse při slavnostním aktu ve Stuttgarter Phönixhalle pečetí jakosti „Top 100“.

TOP JOB - 2007

Ferdinand Gross GmbH & Co. KG patří do první stovky nejlepších zaměstnavatelů u středních podniků v Německu. To bylo výsledkem porovnání společností, které připravila hospodářská iniciativa "Top Job“, která zjišťuje a oceňuje výjimečnou personální politiku ve středních podnicích Německa. Spolkový ministr hospodářství m.sl. Wolfgang Clement vyznamenal společnost Ferdinanda Grosse při slavnostním aktu prestižní pečetí jakosti „Top Job“.

TOP 100 - 2006

Mentor Lothar Späth předal na nejvyšší hoře Německa, Zugspitze, stovce německých společností prestižní ocenění - pečeť kvality Top 100. Stejnojmenná celostátní srovnávací studie tak dosáhla svůj letošní vrchol. Prof. Dr. Nikolaus Franke z Hospodářské univerzity ve Vídni analyzuje touto studií inovativní management středních podniků.

Win-Win-Cup 2005

Ferdinand Gross se společně se svými zákazníky KBA prosadil vůči finalistům Sasse Elektronik a Philips Medical Systems, jakož i Gelsenwasser AG a August Storck KG a vyhrál prestižní ocenění Win-Win-Cup 2005.

Dodavatel roku 2003 Deutsche Bahn

Oceněním „Dodavatel roku“ vyznamenává Deutsche Bahn AG příkladnou spolupráci se svými nejlepšími dodavateli. Deutsche Bahn AG je největším zadavatelem zakázek v rámci německého hospodářství a zadává ročně zakázky v hodnotě 13 miliard EUR a spolupracuje s cirka 46.000 podniky.  Ferdinand Gross GmbH & Co. KG jako jeden z dodavatelů získal v roce 2003 toto prestižní ocenění v kategorii „trvanlivé a spotřební zboží“.