Części elektryczne

Dostarczamy następujące części elektryczne

  • Końcówki do żył
  • Łączniki przechylne
  • Zaciski przyłączowe
  • Końcówki kablowe oczkowe
  • Kable (także konfekcjonowane)
  • Opaski kablowe we wszystkich wariantach
  • Dławnice kablowe
  • Tulejki przejściowe
  • Bezpieczniki miniaturowen

Życzą sobie Państwo szczegółowych informacji? Prosimy skontaktować się z nami pod numerem telefonu 71 337 66 60 za pośrednictwem poczty elektronicznej.