Części wykonywane wg rysunków

Części precyzyjne i części specjalne według Państwa danych

Oprócz znormalizowanych części typu C  dostarczamy części precyzyjne i części specjalne wykonywane wg Państwa rysunków i danych. Takie części wykonywane wg rysunków zyskują coraz większe znaczenie. Ich udział sięga obecnie 25 % całkowitego wolumenu naszych dostaw.

Procedura nie jest skomplikowana: Państwo, jako Klient, formułujecie wymaganiamy definiujemy metodę produkcji i znajdujemy wykonawcę gwarantującego konieczny poziom jakości. Spośród ponad 900 producentów certyfikowanych według norm międzynarodowych i dodatkowo naszych własnych, często stawiających jeszcze wyższe wymagania, wybieramy odpowiedniego wykonawcę dla Państwa.

Życzą sobie Państwo szczegółowych informacji? Prosimy skontaktować się z nami pod numerem telefonu 71 337 66 60 za pośrednictwem poczty elektronicznej.