Generowanie zamówień

Ferdinand Gross Kanban: Jesteśmy elastyczni

Państwo określacie kierunek: zintegrowane w naszym systemie ERP programy klienckie Kanban przetwarzają wszystkie znane składniki generujące zamówienia. Dlatego możemy oferować Państwu wszystkie spotykane na rynku rozwiązania. Niezależnie od tego, na jaki system wspólnie się zdecydujemy, przy każdym rozwiązaniu w celu wygenerowania zamówienia wysyłany będzie jedynie czasowo niekrytyczny zestaw danych. Właściwa inteligencja kryje się nie w generowaniu zamówienia, lecz w działających po wygenerowaniu zamówienia systemach.

Różnorodne składniki generujące zamówienia

W systemie Ferdinand Gross Kanban zamówienia mogą być generowane przez następujące składniki:

  • Skaner Bluetooth
  • Skaner USB
  • Skanerer GSM
  • Aplikacja mobilna
  • Smartbin (inteligentny pojemnik z systemem ważącym)
  • RFID

Ponadto: Tylko firma Ferdinand Gross udostępnia FALCON, jedyne oferowane na rynku narzędzie informacyjno-wizualizacyjne do systemu Kanban. Oczywiście FALCON także potrafi samodzielnie generować zamówienia.

Czy chcieliby Państwo otrzymać szczegółowe informacje? Jeśli tak, to prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu +48 71 337 66 60 lub przez Mail.