Oświadczenie

Ferdinand Gross GmbH & Co. KG w/s ochrony danych osob.

Firma Ferdinand Gross GmbH & Co. KG (nazywana poniżej „FG“) jest bardzo zainteresowana bezpieczeństwem przetwarzania informacji i prawidłowym wykorzystywaniem odnoszących się do osób danych i procesów. W obliczu szybkiego rozwoju technologii informatycznych pragniemy zaspokoić zwiększone potrzeby bezpieczeństwa ludzi i przedsiębiorstw. Naszym wyraźnym celem jest ochrona osobistych praw klientów, partnerów handlowych i pracowników. W tym miejscu chcemy Państwu przedstawić, jak FG zapewnia poufność Państwa danych osobowych i respektuje Państwa prawo do decydowania o informatycznym przetwarzaniu Państwa danych.

Przy każdym dostępie do internetowej oferty FG i przy każdym wywołaniu każdego pliku dane o tym procesie są protokołowane w specjalnym pliku.

W szczególności protokołowany jest następujący zestaw danych o każdym wywołaniu:

  • nazwa wywołanego pliku,
  • data i czas wywołania,
  • przesłana ilość danych,
  • komunikat o powodzeniu wywołania,
  • metoda dostępu/funkcja żądana przez komputer wywołujący,
  • opis typu użytej przeglądarki.

Te dane są wykorzystywane do celów statystycznych oraz do usuwania problemów technicznych. Te dane nie są przekazywane żadnym osobom trzecim.

Ponadto dane wprowadzane przez Państwa na stronach sklepu on-line, na stronie rejestracji i przy wyszukiwaniu oraz dane o użytkowaniu systemu w zakresie koniecznym dla wykonania umowy, utrzymywania bieżącego kontaktu z klientem oraz przekazywania informacji są zapisywane i przetwarzane maszynowo. Mogą Państwo w każdym czasie zabronić wykorzystywania Państwa danych do celów informacyjnych FG.

Te dane są przekazywane osobom trzecim (np. partnerom kooperacyjnym, usługodawcom, pomocnikom w wykonaniu) tylko wtedy, kiedy jest to konieczne do wymienionych wyżej celów własnych FG. Przy technicznej realizacji przetwarzania danych FG częściowo korzysta z usług zewnętrznych. Ferdinand Gross GmbH & Co. KG gwarantuje poufne przetwarzanie zgromadzonych danych. Przy przekazywaniu danych klientów osobom trzecim (partnerom kooperacyjnym, pomocnikom w wykonaniu, usługodawcom) te osoby są zobowiązywane do przestrzegania przepisów prawnych o ochronie danych osobowych. Takie zobowiązanie zachowuje ważność także po zakończeniu danej umowy.

Państwa prawa

Na żądanie informujemy Państwa pisemnie o tym, czy i jakie Państwa osobiste dane  posiadamy. Gdyby pomimo naszych starań o prawidłowość i aktualność danych w naszych zasobach znajdowały się błędne dane, to zostaną one na Państwa żądanie sprostowane. Państwa zgoda jest warunkiem wykorzystywania Państwa danych. Jeżeli zechcą Państwo w terminie późniejszym cofnąć Państwa zgodę, to prosimy  o poinformowanie nas o tym w dowolnej formie, abyśmy mogli zablokować lub usunąć Państwa dane.
Prawo wglądu do publicznie dostępnej dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych (Öffentliches Verfahrensverzeichnis) Ferdinand Gross GmbH & Co. KG
Mają Państwo prawo do wglądu do naszej publicznie dostępnej dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych (Öffentliches Verfahrensverzeichnis).

Dalsze pytania

Jeżeli mają Państwo dalsze pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą Państwo zwrócić się do naszego administratora danych (Datenschutzbeauftragter), który chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji lub przyjmie od Państwa  ew. wskazówki lub zażalenia.

Ferdinand Gross GmbH & Co. KG    
Datenschutzbeauftragter
Postfach 10 01 59    
D - 70745 Leinfelden-Echterdingen    
Daimlerstraße 8    
D - 70771 Leinfelden-Echterdingen    
Telefon: +49 (0) 711 / 1604 – 0    
Telefax: +49 (0) 711 / 1604 – 2609    
datenschutzbeauftragter@schrauben-gross.de