Polityka prywatności

Oświadczenie firmy Ferdinand Gross Sp. z o.o. w sprawie ochrony danych

Serdecznie witamy w firmie Ferdinand Gross Sp. z o.o.!

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą obecnością w Internecie i naszym przedsiębiorstwem.
Przywiązujemy wielką wagę do ochrony Państwa danych i Państwa prywatności. Prosimy o przeczytanie poniższych wskazówek. Zagwarantuje to, że będziecie Państwo w pełnym zakresie poinformowani o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu Państwa danych osobowych na naszych stronach internetowych.

1. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych
Państwa dane są przetwarzane w imieniu i na zlecenie

Ferdinand Gross Sp. z o.o.
Ul. Bierutowska 81 bud. A
51-317 Wrocław

Osoby odpowiedzialne i zarząd: Thomas Erb, Krystyna Sosińska.

Nasz pełnomocnik d/s ochrony danych jest dla Państwa dostępny pod powyższym adresem pocztowym lub adresem elektronicznym datenschutzbeauftragter@schrauben-gross.de.

2. Zbieranie danych na wewnętrzne potrzeby systemów i do celów statystycznych
Państwa przeglądarka internetowa po Państwa wejściu na naszą stronę internetową przekazuje automatycznie dane do naszego serwera sieciowego. Są to m.in. data i godzina wejścia, adres URL strony przekierowującej, wywołany plik, ilość przesłanych danych, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny oraz użyty przez Państwa adres IP. Te dane są zapisywane oddzielnie od innych danych, które wprowadzacie Państwo w ramach wykorzystywania naszej oferty. Przyporządkowanie tych danych do określonej osoby nie następuje. Są one protokołowane dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu i wykorzystywane wyłącznie do ulepszania funkcjonalności, zawartości i atrakcyjności stron internetowych następnie usuwane. Nie łączymy tych danych z danymi z innych źródeł.

3. Zbieranie i przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane tylko wtedy, kiedy Państwo udostępniacie je nam na naszych stronach internetowych. Może to odbywać:

· przy subskrypcji naszego newslettera lub magazynu dla klientów,

· przy korzystaniu z naszego sklepu internetowego,

· przy wykorzystywaniu naszego systemu FALCON,

· przy wykorzystywaniu naszego portalu ofertowego dla dostawców (LAP),

· przy wykorzystywaniu funkcji B2B,

· przy kontaktach z nami z użyciem naszego formularza kontaktowego.

O tym, jakie dane osobowe są przekazywane do nas, decyduje maska do wprowadzania, którą wykorzystuje się przy nawiązaniu kontaktu. Wprowadzone przez Państwa dane osobowe są zbierane i zachowywane do wymienionych poniżej zastosowań i własnych celów:

· do elektronicznej wysyłki newslettera wzg. magazynu dla klientów,

· do realizacji procesu dostawy artykułów zamówionych przez Państwa w sklepie internetowym,

· do przekazywania informacji dla sterowania systemem KANBAN w ramach obsługi założonych przez nas kont użytkowników. Do założenia konta użytkownika potrzebujemy od Państwa nazwy użytkownika, hasła, imienia/nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu oraz przydzielanych uprawnień.

· do uwzględniania ofert dostawców zarejestrowanych na naszym portalu dla dostawców. Do rejestracji wykorzystujemy Państwa adres mailowy.

· do wymiany danych w ramach wykorzystywania naszej funkcji B2B. Wykorzystywanie funkcji B2B wymaga od nas nadania nazwy użytkownika i wygenerowania hasła.

· do indywidualnej komunikacji z Państwem.

Możemy przekazywać Państwa dane podmiotowi lub podmiotom przetwarzającym, np. usługodawcom lub związanym z nami przedsiębiorstwom, przetwarzającym dane osobowe również wyłącznie do wykorzystania wewnętrznego w zakresie naszej odpowiedzialności.

3.1 Prawna podstawa przetwarzania Państwa danych
Przetwarzanie Państwa danych jest zgodne z prawem (podstawa prawna) wyłącznie, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO [ogólnego rozporządzenia w/s ochrony danych]) lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO). Państwa dane zachowujemy przez okres ważności Państwa zgody wzg. do czasu realizacji celu ich zbierania/przetwarzania. Następnie są one usuwane, o ile nie istnieje ustawowy obowiązek ich dalszego zachowania.

4. Przekazywanie danych
Przekazywanie Państwa danych wprowadzonych do formularzy odbywa się zawsze w formie zaszyfrowanej.

Przekazywania Państwa danych osobowych osobom trzecim odbywa się tylko za Państwa zgodą, chyba że następuje w wykonaniu ustawowego obowiązku lub w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa Ferdinand Gross Polska Sp. z o.o. Od zewnętrznych usługodawców zajmujących się danymi osobowymi wymagamy wiążąco stosowania prawnych, technicznych i organizacyjnych środków dla zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych.

5. Ciasteczka
Nasze strony internetowe wykorzystują m.in. tzw. „cookies“ (ciasteczka), które służą ogólnie do zwiększenia ich przyjazności dla użytkowników, efektywności i bezpieczeństwa.
Informacje z ciasteczek nie są wykorzystywane do identyfikowania osób odwiedzających strony internetowe i nie są zestawiane z danymi osobowym.

Cookies umożliwiają nam m.in. pomiar częstotliwości wywoływania stron i ogólnej nawigacji . Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są zapisywane w Państwa systemie komputerowym. Zwracamy Państwa uwagę na to, że niektóre z nich mogą być przegrywane z naszego serwera do Państwa systemu komputerowego, przy czym najczęściej chodzi przy tym o tzw. „session-cookies“ (ciasteczka sesyjne). „Session-Cookies“ wyróżniają się tym, że są automatycznie usuwane z Państwa dysku twardego po zakończeniu sesji (wyłączeniu przeglądarki). Inne cookies pozostają w Państwa systemie komputerowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa systemu komputerowego przy Państwa kolejnej wizycie na naszych stronach (tzw. ciasteczka stałe). Oczywiście mogą Państwo w każdym czasie odrzucić ciasteczka, o ile Państwa przeglądarka na to pozwala. W wielu miejscach naszej obecności w Internecie wyłączenie ciasteczek może prowadzić do ograniczenia funkcji naszej cyfrowej oferty.

6. Einsatz von Google Analytics
Nasza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, sieciową usługę analityczną firmy Google Inc. („Google“). Zwracamy Państwa uwagę na to, że ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem anonimizującym IP i dlatego adresy IP są przetwarzane tylko w postaci skróconej, aby wykluczyć bezpośrednie powiązania z osobami.
Google Analytics stosuje tzw. „cookies“ (ciasteczka), czyli pliki tekstowe, które są zapisywane w Państwa komputerze i umożliwiają analizę wykorzystywania strony internetowej przez Państwa. Wytworzone przez ciasteczko informacje o wykorzystywaniu tej strony internetowej przez Państwa (włącznie z Państwa adresem IP) są przenoszone do serwera Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje do analizy wykorzystywania Internetu przez Państwa, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej dla jej operatora i do świadczenia dalszych związanych z wykorzystywaniem stron internetowych i Internetu usług. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez przepisy i jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym wypadku Google nie będzie łączył Państwa adresu IP z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Instalowaniu ciasteczek mogą Państwo zapobiec odpowiednimi ustawieniami Państwa przeglądarki; zwracamy jednak Państwu uwagę na to, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje będą dla Państwa dostępne w pełnym zakresie. Wykorzystując nasze strony internetowe wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgromadzonych przez Google w opisany powyżej sposób i w opisanym powyżej celu. Mogą Państwo w każdym czasie wyrazić sprzeciw na gromadzenie i przechowywanie danych ze skutkiem na przyszłość. Nasz adres kontaktowy, na który mogą Państwo zgłosić sprzeciw znajduje się w stopce redakcyjnej (Impressum). Alternatywnie mogą Państwo użyć rozszerzenia dezaktywującego Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), jeżeli jest ono dostępne dla Państwa przeglądarki.

Przegląd sposobów wykorzystywania danych przez Google znajduje się na stronie www.google.de/policies/privacy/partners/.

7. Stosowanie wtyczek Facebook-Plug-ins
Z naszymi stronami internetowymi zintegrowaliśmy tzw. wtyczki sieci facebook.com (w dalszym tekście: „Facebook“). Facebook jest przedsiębiorstwem spółki Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z naszych stron internetowych wyposażonych w taką wtyczkę, wtyczka powoduje, że wykorzystywana przez Państwa przeglądarka ładuje i wyświetla swoją optyczną prezentację z serwera Facebooka. Serwer Facebooka otrzymuje przy tym informację, którą z naszych stron internetowych właśnie Państwo odwiedzają.

Jeżeli są Państwo użytkownikami Facebooka i podczas wizyty na naszej stronie internetowej są Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook odczytuje przesłaną przez wtyczkę informację o stronie, którą Państwo właśnie odwiedzają i przydziela ją do Państwa konta użytkownika Facebooka. Jeżeli teraz użyją Państwo jednej z wtyczek, np. przez kliknięcie przycisku „Lubię to“ lub dodanie komentarza, to zostanie to przesłane na Państwa osobiste konto użytkownika Facebooka i tam zapisane. Ponadto Facebook otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo jedną z naszych stron internetowych, niezależnie od tego, czy użyli Państwo wtyczki, czy nie.

Aby zapobiec przekazywaniu i zapisywaniu danych Państwa i o Państwa sposobie surfowania na Facebooku, muszą Państwo wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. We wskazówkach dotyczących ochrony danych osobowych na Facebooku znajdą Państwo szczegółowe informacje o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez Facebook, o Państwa prawach w tym zakresie oraz o możliwych ustawieniach ochrony Państwa prywatności.

8. Stosowanie Google Adwords Conversion-Tracking
Wykorzystujemy program reklamowy on-line „Google AdWords“ i w ramach tego programu usługę Conversion-Tracking.
Google Conversion Tracking jest usługą analityczną firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Kiedy klikacie Państwo na ogłoszenie /reklamę/ włączone przez Google, w Państwa komputerze zapisywane jest ciasteczko do śledzenia konwersji (conversion-tracking). Te ciasteczka tracą ważność po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i w związku z tym nie służą do identyfikacji osób.

Kiedy odwiedzają Państwo określone strony internetowe, a okres ważności ciasteczka jeszcze nie upłynął, Google i my możemy rozpoznać, że Państwo kliknęli ogłoszenie i zostali przeniesieni na tę stroną. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inne ciasteczko. W związku z tym nie ma możliwości, aby ciasteczka mogły być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords.

Informacje zebrane za pomocą ciasteczek Conversion służą do tworzenia statystyk typu Conversion dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na usługę Conversion-Tracking. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich ogłoszenie /reklamę/ i zostali przekierowani na stronę wyposażoną w tag Conversion-Tracking. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które pozwalałyby na identyfikację osób użytkowników.

Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu konwersji, mogą Państwo wyrazić sprzeciw na tę funkcjonalność przez uniemożliwienie instalacji ciasteczek przez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki (możliwość dezaktywacji). Nie będą Państwo wówczas ujmowani w statystykach Conversion-Tracking. Dalsze informacje oraz deklarację Google w sprawie ochrony danych osobowych znajdą Państwo na stronach:

www.google.com/policies/technologies/ads/, www.google.de/policies/privacy/

9. Stosowanie Google AJAX Search API
Na naszych stronach ładowany jest skrypt JavaScript firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (w dalszym teście: Google), umożliwiający wykorzystywanie funkcji wyszukiwania Google na naszych stronach internetowych. Jeżeli aktywowali Państwo w Państwa przeglądarce skrypt JavaScript i nie zainstalowali blokera skryptów JavaScript, to Państwa przeglądarka będzie mogła przekazywać dane osobowe do Google. Nie wiemy, które dane Google łączy z otrzymanymi danymi i do jakich celów je wykorzystuje. Aby generalnie wykluczyć wykonywanie skryptów JavaScript, mogą Państwo zainstalować w przeglądarce bloker skryptów JavaScript.

10. Przetwarzanie danych przez YouTube
Nasza strona internetowa zawiera tzw. „osadzone” filmy video z YouTube. Z naszej strony możliwe jest tylko nawiązanie połączenia z YouTube. YouTube jest ofertą Google Inc. Cel oraz zakres przetwarzania i wykorzystywania danych przez firmę Google, a także jej prawa i możliwe ustawienia ochrony danych mogą Państwo znaleźć jako klient YouTube we wskazówkach YouTube dotyczących ochrony danych osobowych na stronie
www.youtube.com/t/privacy.

11. Linki do innych stron internetowych
Nasze strony internetowe zawierają linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na to, jak operatorzy innych stron przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych.

Jako oferent odpowiadamy za własne treści zgodnie z przepisami ogólnymi. Od naszych własnych treści należy odróżniać linki do treści udostępnianych przez innych oferentów. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za treści udostępnione poprzez linki, które nie są naszą własnością.

Za treści nielegalne, błędne i wadliwe lub niekompletne i w szczególności za szkody spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie tak udostępnianych informacji odpowiadają wyłącznie oferenci/operatorzy stron, do których prowadzą linki z naszych stron.

12. Państwa prawa do Państwa danych osobowych
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych mają Państwo w każdym czasie prawo do nieodpłatnej informacji o zgromadzonych przez nas Państwa danych oraz ew. prawo do prostowania, blokowania lub usuwania tych danych. Jeżeli będziemy ustawowo zobowiązani do ich zachowania, to ograniczymy dalsze przetwarzanie Państwa danych tak, aby nie mogły one być wykorzystywane do wymienionych wyżej celów.

Ponadto mają Państwo prawo otrzymania Państwa zachowanych u danych osobowych w formie elektronicznej.

Mogą Państwo w każdym czasie wycofać zgodę na zbieranie i przetwarzanie Państwa danych. W takim przypadku bezzwłocznie usuniemy zgromadzone przez nas Państwa dane wzgl. ograniczymy dostęp do danych, których kasowania zabraniają przepisy prawne. Prosimy o zgłoszenie Państwa sprawy do właściwych osób (patrz: poniższe dane kontaktowe).

Gdyby uznali Państwo, że Państwa dane są przetwarzane przez Ferdinand Gross Polska Sp. z o.o. niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych, to mogą Państwo skorzystać z prawa do złożenia skargi do wybranego przez Państwa organu nadzorującego ochronę danych.

13. Bezpieczeństwo danych
Państwa dane osobowe są we wszystkich przypadkach transmitowane przez Internet w formie szyfrowanej za pomocą SSL.

Zabezpieczamy nasze strony internetowe i inne systemy środkami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem Państwa danych przez osoby nieupoważnione. Środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

Dostęp do Państwa konta użytkownika jest możliwy tylko po wprowadzeniu Państwa osobistego hasła. Powinni Państwo zawsze zachowywać w tajemnicy Państwa informacje dostępowe i zamykać okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, szczególnie wtedy, kiedy wykorzystują Państwa komputer wspólnie z innymi osobami.

14. Wskazówki bezpieczeństwa
Prosimy pamiętać o tym, że aktualnie obowiązujące postanowienia o ochronie danych oraz sposoby realizacji ochrony danych (np. przez Google) mogą zmienić się. Dlatego zalecamy regularne informowanie się o ewentualnych zmianach przepisów i postanowień ustawowych.

Zasadniczo całkowita poufność wiadomości mailowych i innych form komunikacji elektronicznej w Internecie nie może być zagwarantowana.

15. Dalsze informacje i kontakty

Jeżeli mają Państwo dalsze pytania na temat ochrony danych, prosimy o kontakt z nami. Prosimy o kierowanie pytań dotyczących zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, wniosków o udzielenie informacji, sprostowanie, blokadę lub usunięcie danych oraz odwołań udzielonych zezwoleń do:

Ferdinand Gross Sp. z o.o.
Ul. Bierutowska 81 bud. A

51-317 Wrocław
Telefon: +48 71 33766 - 60
Fax: +48 71 37254 - 67
info@schrauben-gross.pl
www.schrauben-gross.pl

Pełnomocnik do spraw ochrony danych
datenschutzbeauftragter@schrauben-gross.de

Download PDF