Polityka prywatności

Deklaracja firmy Ferdinand Gross GmbH & Co. KG w sprawie ochrony danych osobowych

Serdecznie witamy w firmie Ferdinand Gross GmbH & Co. KG!

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszą obecnością w Internecie i naszym przedsiębiorstwem.

Przywiązujemy wielką wagę do ochrony Państwa danych osobowych oraz Państwa sfery prywatności. Prosimy o przeczytanie poniższych wskazówek. Zagwarantuje to, że będziecie Państwo poinformowani o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych na naszych stronach internetowych.

1. Gromadzenie danych na wewnętrzne potrzeby systemu i do celów statystycznych

Państwa przeglądarka internetowa ze względów technicznych automatycznie przekazuje dane o wejściu na naszą stronę internetową do naszego serwera sieciowego. Są to m.in. data i godzina wejścia, adres URL strony przekierowującej, wywołany plik, ilość przesłanych danych, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny oraz użyty przez Państwa adres IP. Te dane są zapisywane oddzielnie od innych danych, które wprowadzacie Państwo w ramach wykorzystywania naszej oferty. Przyporządkowanie tych danych do określonej osoby nie następuje. Są one protokołowane dla zapewnienia bezpieczeństwa i sprawności systemu, anonimowo analizowane do celów statystycznych i następnie usuwane.

Nie rejestrujemy nazwy Państwa dostawcy Internetu i strony internetowej, z której nas Państwo odwiedzacie.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, kiedy Państwo podajecie je sami przy subskrypcji naszego newslettera lub czasopisma dla Klientów, korzystaniu z naszego sklepu internetowego, wykorzystywaniu naszego systemu FALCON, wykorzystywaniu naszego portalu ofertowego dla dostawców (LAP), wykorzystywaniu funkcji B2B lub nawiązywaniu kontaktu za pomocą naszego formularza kontaktowego.

W ramach subskrypcji naszego newslettera i czasopisma dla Klientów muszą Państwo podać nam Państwa adres mailowy i Państwa nazwisko. Te dane wykorzystujemy wyłącznie do wysyłki newslettera wzg. magazynu dla Klientów drogą elektroniczną. Newsletter i czasopismo dla Klientów zawierają informacje o produktach i usługach naszej firmy. Państwa adres mailowy i nazwisko pozostają zapisane u nas do czasu Państwa rezygnacji z naszego newslettera/naszego magazynu dla Klientów. Rezygnację umożliwia w każdym czasie służący do tego celu link w newsletterze. Mogą Państwo także zgłosić ją w mailu do magazynu dla Klientów lub w odpowiednim powiadomieniu do nas. Zgłaszając rezygnację, wyrażacie Państwo sprzeciw na wykorzystywanie Państwa adresu mailowego przez nas, a my bezzwłocznie usuwamy go z naszych zasobów.

Do naszego sklepu internetowego muszą Państwo zarejestrować się jako użytkownik. W procesie rejestracji podają Państwo Państwa nazwisko, adres mailowy, numer NIP, nazwę i adres Państwa firmy oraz indywidualnie ustalone przez Państwa hasło. Te dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji procesu zamówienia na wybrane przez Państwa artykuły z naszego sklepu internetowego.

Wykorzystywanie naszego systemu FALCON umożliwiamy wskazanym przez Państwa użytkownikom. Do tego celu potrzebujemy nazwy użytkownika, hasła, imienia i nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu oraz ustalenia przydzielanych uprawnień. Te dane służą wyłącznie do podawania informacji o sterowaniu systemem KANBAN zarejestrowanym użytkownikom.

Także portal ofertowy dla dostawców (LAP) jest dostępny tylko po uprzedniej rejestracji przez naszych pracowników. Do tej rejestracji potrzebujemy Państwa adresu mailowego, z którym będą się Państwo logować na tym portalu. Po rejestracji mogą Państwo prowadzić negocjacje z naszym przedsiębiorstwem dotyczące przesłanych do Państwa mailowo pozycji. Państwa adres mailowy nie będzie wykorzystywany do żadnych innych celów.

W celu udostępnienia funkcji B2B nasza strona nadaje nazwy użytkownikom i generuje dla nich hasła. Te dane przekazujemy tylko Państwu i nie wykorzystujemy ich do żadnych innych celów.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym, jak nazwisko, nazwa firmy, funkcja, telefon, adres mailowy i kod pocztowy rejestrujemy i wykorzystujemy do celów indywidualnej komunikacji z Państwem.

Przekazywanie wprowadzonych przez Państwa danych do opisanych wyżej usług odbywa się we wszystkich przypadkach w formie szyfrowanej. 

3. Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim tylko za Państwa zgodą, chyba że istnieje ustawowy obowiązek ich udostępniania lub jest to konieczne dla ochrony praw, własności i bezpieczeństwa firmy Ferdinand Gross GmbH & Co. KG.

Jeżeli dostęp do danych osobowych uzyskują zewnętrzni usługodawcy, to zobowiązujemy ich do zastosowania prawnych, technicznych i organizacyjnych środków zapewniających przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

4. Cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują m.in. tzw. „cookies“ (ciasteczka), które służą ogólnie do zwiększenia ich przyjazności dla użytkowników, efektywności i bezpieczeństwa – np. kiedy chodzi o to, aby przyspieszyć nawigację na naszej platformie. Ponadto cookies umożliwiają nam np. mierzenie częstotliwości wywołań stron i ogólnej nawigacji. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są zapisywane w Państwa systemie komputerowym. Zwracamy Państwa uwagę na to, że niektóre z nich mogą być przegrywane z naszego serwera do Państwa systemu komputerowego, przy czym najczęściej chodzi przy tym o tzw. „session-cookies“ (ciasteczka sesyjne). „Session-cookies“ są usuwane z Państwa dysku twardego po zakończeniu sesji (wyłączeniu) przeglądarki. Inne ciasteczka pozostają w Państwa systemie komputerowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa systemu komputerowego przy Państwa kolejnej wizycie na naszych stronach (tzw. ciasteczka stałe). Oczywiście mogą Państwo w każdym czasie odrzucić ciasteczka, o ile Państwa przeglądarka na to pozwala.  

5. Stosowanie wtyczek społecznościowych (Facebook plug-ins)

Z naszymi stronami internetowymi zintegrowaliśmy tzw. wtyczki społecznościowe sieci facebook.com (w dalszym tekście: „Facebook“). Facebook jest przedsiębiorstwem spółki Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z naszych stron internetowych wyposażonych w taką wtyczkę, wtyczka powoduje, że wykorzystywana przez Państwa przeglądarka ładuje i wyświetla swoją optyczną prezentację z serwera Facebooka. Serwer Facebooka otrzymuje przy tym informację, którą z naszych stron internetowych właśnie Państwo odwiedzają.

Jeżeli są Państwo użytkownikami Facebooka i podczas wizyty na naszej stronie internetowej są Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook odczytuje przesłaną przez wtyczkę informację o stronie, którą Państwo właśnie odwiedzają i przydziela ją do Państwa konta użytkownika Facebooka. Jeżeli teraz użyją Państwo jednej z wtyczek, np. przez kliknięcie przycisku „Lubię to“ lub dodanie komentarza, to zostanie to przesłane na Państwa osobiste konto użytkownika Facebooka i tam zapisane. Ponadto Facebook otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo jedną z naszych stron internetowych, niezależnie od tego, czy użyli Państwo wtyczki, czy nie.

Aby zapobiec przekazywaniu i zapisywaniu danych Państwa i o Państwa sposobie surfowania na Facebooku, muszą Państwo wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. We wskazówkach dotyczących ochrony danych osobowych na Facebooku znajdą Państwo szczegółowe informacje o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez Facebook, o Państwa prawach w tym zakresie oraz o możliwych ustawieniach ochrony Państwa prywatności.

6. Stosowanie Google Analytics

Nasza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, sieciową usługę analityczną firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „cookies“ (ciasteczka), czyli pliki tekstowe, które są zapisywane w Państwa systemie komputerowym i umożliwiają analizę wykorzystywania strony internetowej przez Państwa. Wytworzone przez ciasteczko informacje o wykorzystywania tej strony internetowej przez Państwa (włącznie z Państwa adresem IP) są przenoszone do serwera Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje do analizy wykorzystywania Internetu przez Państwa, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej dla jej operatora i do świadczenia dalszych związanych z wykorzystywaniem stron internetowych i Internetu usług. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez przepisy i jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym wypadku Google nie będzie łączył Państwa adresu IP z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Instalowaniu ciasteczek mogą Państwo zapobiec odpowiednimi ustawieniami Państwa przeglądarki; zwracamy jednak Państwu uwagę na to, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje będą dla Państwa dostępne w pełnym zakresie. Wykorzystując nasze strony internetowe wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgromadzonych przez Google w opisany powyżej sposób i w opisanym powyżej celu. Mogą Państwo w każdym czasie wyrazić sprzeciw na gromadzenie i przechowywanie danych ze skutkiem na przyszłość. Nasz adres kontaktowy, na który mogą Państwo zgłosić sprzeciw znajduje się w stopce redakcyjnej (Impressum). Alternatywnie mogą Państwo użyć rozszerzenia dezaktywującego Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), jeżeli jest ono dostępne w Państwa przeglądarce.

Zwracamy Państwa uwagę na to, że ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem do anonimizacji IP i dlatego adresy IP mogą być przetwarzane tylko w formie skróconej, co wyklucza możliwość bezpośrednich powiązań z osobami.

7. Stosowanie Google Adwords Conversion-Tracking

Wykorzystujemy program reklamowy on-line „Google AdWords“ i w ramach tego programu usługę Conversion-Tracking. Google Conversion Tracking jest usługą analityczną firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Kiedy klikacie Państwo na ogłoszenie /reklamę/ włączone przez Google, w Państwa komputerze zapisywane jest ciasteczko do śledzenia konwersji (conversion-tracking). Te ciasteczka tracą ważność po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i w związku z tym nie służą do identyfikacji osób.

Kiedy odwiedzają Państwo określone strony internetowe, a okres ważności ciasteczka jeszcze nie upłynął, Google i my możemy rozpoznać, że Państwo kliknęli ogłoszenie i zostali przeniesieni na tę stroną. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inne ciasteczko. W związku z tym nie ma możliwości, aby ciasteczka mogły być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords.

Informacje zebrane za pomocą ciasteczek Conversion służą do tworzenia statystyk typu Conversion dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na usługę Conversion-Tracking. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich ogłoszenie /reklamę/ i zostali przekierowani na stronę wyposażoną w tag Conversion-Tracking. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które pozwalałyby na identyfikację osób użytkowników.

Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu konwersji, mogą Państwo wyrazić sprzeciw na tę funkcjonalność przez uniemożliwienie instalacji ciasteczek przez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki (możliwość dezaktywacji). Nie będą Państwo wówczas ujmowani w statystykach Conversion-Tracking. Dalsze informacje oraz deklarację Google w sprawie ochrony danych osobowych znajdą Państwo na stronach: www.google.com/policies/technologies/ads/, www.google.de/policies/privacy/

8. Stosowanie Google AJAX Search API

Na naszych stronach ładowany jest skrypt JavaScript firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (w dalszym teście: Google), umożliwiający wykorzystywanie funkcji wyszukiwania Google na naszych stronach internetowych. Jeżeli aktywowali Państwo w Państwa przeglądarce skrypt JavaScript i nie zainstalowali blokera skryptów JavaScript, to Państwa przeglądarka będzie mogła przekazywać dane osobowe do Google. Nie wiemy, które dane Google łączy z otrzymanymi danymi i do jakich celów je wykorzystuje. Aby generalnie wykluczyć wykonywanie skryptów JavaScript, mogą Państwo zainstalować w przeglądarce bloker skryptów JavaScript.

9. Przetwarzanie danych przez YouTube

Nasza strona internetowa zawiera tzw. „osadzone” filmy video z YouTube. Z naszej strony możliwe jest tylko nawiązanie połączenia z YouTube. YouTube jest ofertą Google Inc. Cel oraz zakres przetwarzania i wykorzystywania danych przez firmę Google, a także jej prawa i możliwe ustawienia ochrony danych mogą Państwo znaleźć jako klient YouTube we wskazówkach YouTube dotyczących ochrony danych osobowych na stronie www.youtube.com/t/privacy.

10. Linki do innych stron internetowych

Nasze strony internetowe zawierają linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na to, jak operatorzy innych stron przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych.

Jako oferent odpowiadamy za własne treści zgodnie z przepisami ogólnymi. Od naszych własnych treści należy odróżniać linki do treści udostępnianych przez innych oferentów. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za treści udostępnione poprzez linki, które nie są naszą własnością.

Za treści nielegalne, błędne i wadliwe lub niekompletne i w szczególności za szkody spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie tak udostępnianych informacji odpowiadają wyłącznie oferenci/operatorzy stron, do których prowadzą linki z naszych stron.

11. Prawa do informacji

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do nieodpłatnej informacji o zgromadzonych przez nas Państwa danych oraz ew. prawo do prostowania, blokowania lub kasowania tych danych.

12. Prawo do sprzeciwu

Mogą Państwo w każdym czasie wycofać zgodę na gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych. W takim przypadku bezzwłocznie skasujemy zgromadzone przez nas Państwa dane wzgl. zablokujemy dostęp do danych, których kasowania zabraniają przepisy prawne.

13. Bezpieczeństwo danych

Państwa dane osobowe są we wszystkich przypadkach transmitowane przez Internet w formie szyfrowanej za pomocą SSL.

Zabezpieczamy nasze strony internetowe i inne systemy środkami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem Państwa danych przez osoby nieupoważnione. Środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

Dostęp do Państwa konta użytkownika jest możliwy tylko po wprowadzeniu Państwa osobistego hasła. Powinni Państwo zawsze zachowywać w tajemnicy Państwa informacje dostępowe i zamykać okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, szczególnie wtedy, kiedy wykorzystują Państwa komputer wspólnie z innymi osobami.

14. Dalsze informacje i kontakty

Jeżeli mają Państwo dalsze pytania na temat ochrony danych, prosimy o kontakt z nami. Prosimy o kierowanie pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, wniosków o udzielenie informacji, sprostowanie, blokadę lub skasowanie danych oraz odwołań udzielonych zezwoleń do:

Ferdinand Gross GmbH & Co. KG
Pełnomocnik d/s ochrony danych osobowych
Daimlerstraße 8

70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: +49 711 1604 – 0

Fax: +49 711 1604 – 2609
datenschutzbeauftragter@schrauben-gross.de