Liczby i fakty

Przedsiębiorstwo Ferdinand Gross:

 • Rok założenia: 1864
 • Oddziały i spółki zagraniczne:
  • Leinfelden-Echterdingen (siedziba główna)
  • Drezno (D)
  • Tatabánya (H)
  • Wrocław (PL)
  • Praga (CZ)
  • Arad (RO)
 • Łącznie 250 pracowników
 • 15.000 Klientów
 • Obrót: ok 80 mln EUR rocznie

Nasze zarządzanie częściami typu C:

 • Ponad 1000 Klientów korzystających z systemu Kanban w Europie i ponad 1500 zarządzanych stanowisk magazynowych
 • Udział w obrocie: ponad 75 % obrotu całkowitego
 • ponad 750.000 pojemników w obrocie

Nasza logistyka:

 • 98 % gotowości do dostaw – na nas mogą Państwo polegać
 • Łącznie 120.000 miejsc regałowych i 20.000 miejsc paletowych
 • 100.000 części znormalizowanych, 25.000 części dostosowanych do potrzeb Klientów 11.000 narzędzi stale dostępnych z magazynu. 10.000 rysunków Klientów zarządzanych przez firmę Ferdinand Gross
 • 6.000 pozycji opuszcza magazyn codziennie
 • Ok. 50 ton towarów codziennie przychodzi do i wychodzi z magazynu
 • Wydajność: ponad 1000 operacji na godzinę (picks/h)
 • Wymiary magazynu z pojemnikami: wysokość regałów 12m z 30 poziomami, długość 31m, szerokość 19m
 • Multishuttle Roaming: 5 tras po 20 wózków, 600 podwójnych cykli na godzinę
 • Multishuttle Captive: 12 górnych poziomów każdej trasy, 12 wózków, 600 podwójnych cykli na godzinę
 • Możliwość do 4-poziomowego ruchu pojemników

Nasze zarządzanie jakością:

 • Możliwości badań:
  • Badanie twardości:  Rockwell, Brinell i Vickers
  • Badanie długości – zakres pomiarowy 0 - 60mm
  • Przyrząd do pomiarów szorstkości
  • Projektor profilowy
  • Grubościomierz do pomiaru warstw FeZn, FeNi, FeCuNi
  • Konwencjonalne przyrządy pomiarowe
 • Badanie towaru przed zmagazynowaniem:
  • Części znormalizowanie: Kontrola zgodności
  • Części wykonywane wg rysunków: wg kryteriów uzgodnionych z Klientem
 • Proces zatwierdzania części do produkcji seryjnej:
  • VDA lub PPAP wg stopnia lub poziomu włącznie z wpisem do IMDS