28. May 2018

Politica de confidențialitate

Informaţii pentru clienţi referitor la protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului General pentru Protecţia Datelor


La societatea Ferdinand Gross Romania SRL tratăm cu seriozitate maximă protecţia datelor şi depunem eforturi ca datele Dvs. să fie păstrate în condiţii de maximă siguranţă. Oferim cu plăcere informaţii despre modul în care administrăm datele Dvs. cu caracter personal la societatea noastră.

Datele Dvs. sunt prelucrate în numele şi din însărcinarea societăţii

Ferdinand Gross Romania SRL
310229 Arad

Calea Timișorii Nr. 212/2
info@schrauben-gross.ro

Ofiţeri de protecţia datelor: Thomas Erb şi Szilágyvári Péter.

Ofiţerii noştri de protecţie a datelor personale pot fi contactaţi pe adresa poştală de mai sus sau pe adresa e-mail datenschutzbeauftragter@schrauben-gross.de.

Toate contactele şi relaţii suplimentare legate de protecţia datelor pot fi accesate pe pagina noastră web la adresa: https://www.schrauben-gross.com/de/datenschutzerklaerung.html

Datele personale ale Dvs. vor fi folosite în următoarele scopuri:

  • uz intern, legat de procesele de valorificare (incluzând plasarea ofertei, emiterea facturilor şi chitanţelor)
  • luarea legăturii prin contactele furnizate de Dvs. (prin telefon, în scris, prin e-mail, etc.)
  • vizitarea reprezentanţilor noştri comerciali
  • invitaţii la târguri şi expoziţii, informaţii legate de aceste evenimente
  • întocmirea istoricului de vânzări şi profilului clienţilor
  • transmiterea de date către cetrele noastre autorizate respectiv partenerilor de valorificare
  • managementul vizitatorilor la vizitarea sediului nostru

Datele furnizate de Dvs. (nume, adresă domiciliu, e-mail, etc.) le prelucrăm în exclusivitate pentru uz intern şi le transmitem numai din motivele enumerate mai sus către societăţi asociate sau terţi mandataţi de noi.

În afară de situaţiile menţionate anterior, putem transmite datele Dvs. către terţi numai cu acordul Dvs., în situaţia în care trebuie să îndeplinim obligaţii prevăzute de lege în acest sens sau protejarea drepturilor, proprietăţii sau siguranţei societăţii Ferdinand Gross Romania SRL necesită acest lucru.

În cazul în care prestatori de servicii externi capătă acces la datele personale ale Dvs., solicităm de la aceştia în mod obligatoriu aplicarea de măsuri juridice, tehnice şi organizatorice menite să asigure respectarea prevederilor pentru protecţia datelor.

Prelucrarea datelor furnizate de Dvs. devine legală (capătă bază legală) odată cu acordul Dvs. (punctul a). alin. 1. art. 6. din Regulamentul General pentru Protecţia Datelor) respectiv în urma îndeplinirii unor măsuri de pregătire contractuală (conform prevederilor punctului b). alin. 1. art. 6. din Regulamentul General pentru Protecţia Datelor). Datele Dvs. le stocăm pe perioada de timp necesară pentru îndeplinirea obiectivului. Apoi datele sunt şterse, dacă nu există vreo dispoziţie legală care să prevadă stocarea în continuare a datelor.

Aveți dreptul să vă informați oricând despre datele Dvs. stocate la noi. Dacă în timpul stocării datele se deteriorează, la cererea Dvs le corectăm. În mod evident, la cererea Dvs. toate datele stocate despre Dvs. vor fi şterse imediat, dacă nu există prevederi legale referitoare la noi, care să prevadă obligativitatea păstrării acestora. În această situaţie, vom limita posibilităţile de prelucrare ale datelor Dvs. în aşa fel încât ele să nu mai poată fi utilizate.

Solicitările Dvs. în această direcţie vă rugăm să le adresaţi colegilor noştri prin contactele menţionate mai jos.

De asmenea, aveţi dreptul de a obiecta împotriva prelucrării în continuare a datelor şi aveţi dreptul de a primi datele Dvs. pe cale electronică.
În cazul în care aţi consimţit să vă trimitem buletinul informativ sau revista clienţilor, aveţi oricând dreptul ca să vă retrageţi permisiunea.

Vă rugăm ca de fiecare dată când doriţi să solicitaţi informare, rectificare, blocare sau ștergere a datelor sau să formulaţi obiecţii, să vă adresaţi colegilor noştri prin contactele menţionate mai sus, respectiv ofiţerului de protecţie a datelor.

Dacă sunteţi de părere că societatea Ferdinand Gross Romania SRL nu respectă prevederile legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal, puteţi depune plângere la o autoritatea de control a administrării datelor cu caracter personal.

Cu salutări amicale,

Ferdinand Gross Romania SRL

Download (PDF)