„NEJSTARŠÍ PRODEJCE ŠROUBŮ“ V NĚMECKU

VÍCE NEŽ 160 LET

PRŮMYSLOVÉ HISTORIE

VĚRNI TRADICI,

PŘIPRAVENI NA BUDOUCNOST

Díky více než 160leté historii jsme nejtradičnějším prodejcem šroubů v Německu. Důležitější než toto číslo je pro nás ale fakt, že jsme po celá ta léta zůstali rodinnou firmou. A tak historii naší firmy charakterizuje pět generací, které vždy dokázaly čelit budoucnosti s těmi správnými zaměstnanci, zákazníky a dodavateli a zůstat přitom sami sobě věrní.

Objevte kus švábské průmyslové historie!

Kde vše začalo: Ferdinand Gross založil 17. listopadu 1864 své železářství v domě Heinricha Kurtze na Hauptstätter Straße.

Ferdinand Gross – zakladatel firmy s vizemi a výborným citem pro potřeby svých zákazníků

Ocenění „Dodavatel na královský dvůr“ jako potvrzení vynikající kvality zboží

Titulní strana katalogu 1906/1907

1864-1914

JAK VŠE ZAČALO

GENERACE FERDINANDA GROSSE

17. listopadu 1864 otevřel Ferdinand Gross železářství v rušné stuttgartské čtvrti Bohnenviertel. Jen o pár let později se mladá, rychle rostoucí firma musela přestěhovat do větších prostor. O kvalitě zboží a nástrojů se začalo mluvit – mimo jiné i na královském dvoře, který Ferdinandu Grossovi v roce 1904 udělil titul „dvorní královský dodavatel“. Aby bylo možné pečovat o stále se rozšiřující cílovou oblast dodávek, byl najat první obchodní zástupce. Po půlstoletí budování předává zakladatel 1. dubna 1914 kormidlo další generaci.

1914-1933

20. LÉTA

GENERACE EMILA GROSSE

Důsledky první světové války pocítila celá Evropa, která čelí politicky i ekonomicky těžkým časům. Emil Gross však přesto dokázal vycítit nové příležitosti: Když zjistí, že rapidně přibývá opraven automobilů a motocyklů, zatímco dřívější klientela kovářů a kočárníků schází na úbytě, začne slučovat menší i větší sortimenty šroubů a dodávat dílnám tyto sady v dřevěných bednách rozdělených na přihrádky. Tyto zaznamenaly velký úspěch a otevřely nám dveře do důležitých oborů, do nichž dodáváme dodnes.

Emil Gross zajistil přežití společnosti během světové hospodářské krize.

Důležité rozhodnutí: první vlastní katalog pro stavbu vozů a kování automobilových karoserií z roku 1925

Dlouholeté hlavní sídlo firmy Ferdinand Gross: budova na adrese Olgastraße 54 na okraji stuttgartské čtvrti Bohnenviertel

Franz Hering, příchozí ze zcela jiného oboru, provedl společnost obdobím druhé světové války a těžkými poválečnými roky

Firemní nákladní automobil na Brennerstrasse v srpnu 1955

„Se starou tradicí v novém domě“: Reklamní leták k přestěhování do nových prostor na adrese Olgastraße 54

1933–1964

SVĚTOVÁ VÁLKA A ROZMACH

GENERACE FRANZE HERINGA

Po náhlé smrti Emila Grosse přebírá vedení jeho zeť Franz Hering. Jako nový příchozí ze zcela jiného oboru musel obchodní firmu provést nejen obdobím druhé světové války, ale i těžkými poválečnými roky. Díky velké vytrvalosti, extrémně loajálním zaměstnancům a citu pro inteligentní inovace, jako byl samovrtný šroub Teks, který dokáže v jediné operaci vyvrtat díru a vyříznout si vlastní závit, se firmě poprvé podařilo pokořit obrat 2 milionů marek. V tomto období boomu se také odehrála velká oslava 100. výročí firmy v roce 1964!

1964–1995

EXPANZE

GENERACE GÜNTHERA A         DIETERA HERINGOVÝCH

Přesun z centra města do okolí Stuttgartu se pro naši firmu ukázalo být významným milníkem. Neboť právě zde v Leinfeldenu je dostatek prostoru pro dlouhodobý růst a bohaté možnosti rozšiřování. S novými pracovními místy a nejnovější IT technologií jsme také zvolili správný kurs pro digitální věk: V roce 1984 probíhala většina komunikace dálnopisem a pracovali jsme na 25 počítačových terminálech s obrazovkou a více než 500 programy z vlastního vývoje. Navíc byla firma Ferdinand Gross jedním z prvních podniků, který se hned v roce 1991 usadil ve východním Německu. Toto bylo jedním z dalších výborných rozhodnutí, díky nimž jsme ve východní Evropě tak silně zastoupeni.

Odvážné a pro budoucnost rozhodující přestěhování podniku do Filderské nížiny: Günther (vlevo) a Dieter Hering vedou firmu do nové éry.

listopadu 1971 bylo oficiálně otevřeno nové sídlo společnosti v Leinfeldenu

„Mozek“ nového sídla společnosti: Ferdinand Gross se od počátku spoléhal na výpočetní techniku

Moderní a funkčně zařízené kanceláře nabízejí dostatek prostoru pro zaměstnance

Spolehlivě na cestách: rostoucí flotila „Schrauben Gross“.

Firma v pozici spolehlivého partnera pro průmysl: Gerald Hering (vlevo), společník a jednatel, a Thomas Erb, jednatel.

Při modernizaci logistiky a skladu byla poprvé instalována kombinace dvou různých systémů Multishuttle

Přestavba skladu proběhla za běžného provozu a byla logistickým mistrovským kouskem celého týmu

Nacházení namísto hledání: s firmou FALCON se podařilo vyvinout mnohokrát oceněný nástroj E-Kanban a získat ještě silnější pozici průkopníka Kanbanu na trhu

OD ROKU 1995

NOVÝ KURZ

GENERACE GERALDA HERINGA

S důsledným zaměřením na Kanban se firma Ferdinand Gross profiluje jako absolutní specialista na C-díly. Extrémně úspěšný rozvoj, který si vyžádá nákladné rozšíření vysokoregálového skladu. Přestavba na celosvětově unikátní vícevozíkové řešení od firmy Dematic probíhá za běžného provozu a je logistickým mistrovským kouskem celého týmu. Díky oceněným inovacím, jako je e-kanban řešení „Falcon“, a rostoucím střediskům ve východní Evropě, hledí firma Ferdinand Gross do budoucna sebevědomě. Mezitím se na svůj úkol chystá šestá generace. Ale bez ohledu na to, zda právě ona povede odbornou kompetenci podniku dále: Firma Ferdinand Gross zůstane v rodinném vlastnictví!