VŽDY PERFEKTNĚ ZAJIŠTĚNO

SAFE SUPPLY

CHAIN MANAGE­MENT

Jako specialista na C-díly máme na skladě spojovací materiál ve velkém množství a můžeme tak našim zákazníkům zajistit výrobu just-in-time i v době krize. Navíc díky našemu velmi širokému a globálnímu portfoliu dodavatelů, zejména pro standardní díly, máme dostatečné možnosti, jak rychle reagovat na úzká místa. U složitých dílů s malým počtem výrobců a výkresových dílů je však zapotřebí ještě aktivnější opatření: A právě zde vstupuje do hry náš Safe Supply Chain Management!

OBSAH / RYCHLÁ NAVIGACE

SAFE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

RIZIKA PŘI ŘÍZENÍ C-DÍLŮ

„Nízké náklady“ v nákupu, „vysoké náklady“ v riziku! C-díly mohou být levné produkty – ale pokud se jich nedostává kvůli problémům s dodávkami a výroba se pak zastaví, je škoda stejně velká jako u vysoce komplexní A-komponenty. Je proto důležité definovat a individuálně posoudit rizika, která tíží kritické C-díly (zejména výkresové díly).

Aktivní řízení rizik je proto pro nás vždy základní součástí komplexní strategie C-dílů.

Mezi potenciální hrozby dodavatelského řetězce patří:

 • Rizika dodavatelů (např. platební neschopnost, zastaralé stroje, klesající kontrola kvality)
 • Dopravní rizika (např. omezené přepravní kvóty pro lodě)
 • Politická rizika (včetně obchodních sporů, sankcí, válečných konfliktů)
 • Právní rizika v podobě nových právních předpisů (viz nátěry šroubů)
 • Potenciální úzká místa v surovinách (materiál i vstupní materiály)
 • Environmentální rizika (od pandemií po přírodní katastrofy)

AKTIVNÍ

ŘÍZENÍ RIZIK

SPOLEHLIVOST ZÁSOBOVÁNÍ

VE 4 KROCÍCH

Náš Safe Supply Chain Management spoléhá na důvěryhodnou výměnu informací s našimi zákazníky, na zvyšování povědomí o rizicích v našich prodejních a nákupních odděleních a také na know-how a schopnosti našich aplikačních inženýrů vyvíjet alternativy. Proces řízení rizik probíhá ve 4 krocích.

01. Identifikace rizik specifická podle zákazníka
 

 • Uplatňuje zákazník strategii jednoho zdroje nebo více zdrojů?
 • Které díly jsou spojené s rizikem a jak vysoké riziko odhadujeme?
   

02. Vypracování a vyhodnocení variant
 

 • Možnosti jednoho zdroje (např. zásobování větších kontingentů, přizpůsobení smluv o dodávkách)
 • Vícezdrojové možnosti (např. rozvoj dalších dodavatelů, ideálně zohledňující geografické rozšíření)

03. Implementace (minimalizace rizik)
 

 • Proces schvalování dodávky / akreditace
 • Zkušební provoz je možný i u komplexnějších součástí
   

04. sledování
 

 • Průběžné sledování rizik
 • Brífinky mezi nákupem, prodejem a zákazníky

NEJLEPŠÍ PŘÍPAD

ŽELEZNIČNÍ TECHNOLOGIE

RIZIKO ZÁSOBOVÁNÍ

IDENTIFIKOVANÉ A MINIMALIZOVANÉ

Zajímavou případovou studii s včasným řešením a udržitelnou eliminací rizika centrálního nákupu poskytuje projekt pro zákazníka v sektoru železničních technologií.

Díl
Dvojitá pružinová závlačka pro zajištění šroubového spojení na spodku nákladních vagónů – původně vyráběna dlouhodobým dodavatelem zákazníka

Identifikace rizika
Jednotné získávání příslušných výkresových dílů od výrobce s nízkou úrovní automatizace a spolehlivostí procesu

Implementace
Schvalovací proces zahrnující roční zkušební provoz na třech vozech v reálném provozu s prvotřídními výsledky zkoušek

Vývoj variant
Rozsáhlý výzkum pro výrobce pružin, kteří mohou realizovat komplexní ohýbání drátu plně automaticky, a nakonec výběr inovativního dodavatele s nejmodernějším strojním zařízením

Výsledek
Minimalizace rizika dodavatele, protože nový dodavatel byl nastaven tak, aby byl udržitelnější jak technologicky, tak ekonomicky, a navíc realizace významných kvalitativních a nákladových výhod díky plně automatizované výrobě

SAFE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

VÝHODY A PŘEDPOKLADY

SAFE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

S naším Safe Supply Chain Managementem pracujete strategicky a udržitelně, aniž byste se museli obávat drahých zakázek na poslední chvíli, nebo dokonce výpadků výroby. Jediným požadavkem je, abychom úzce spolupracovali – ideálně v rámci řešení kanban. Protože aktivní podporu v rámci řízení rizik můžeme nabídnout pouze za předpokladu, že máme přehled o vašem sortimentu C-dílů, o vašich množstvích a preferovaných rytmech dodávek.

MÁTE ZÁJEM?

SJEDNEJTE SI SCHŮZKU HNED!

Telefon

+420 210 023 748

E-MAIL

info@schrauben-gross.cz

KONTAKTUJTE NÁS!

Máte nějaké dotazy ohledně zabezpečení dodávek? Přejete si podporu při vývoji dalších možností získávání zdrojů pro vaše výkresové součásti?