MANAGEMENT C-DÍLŮ

PORADENSTVÍ

A IMPLEMENTACE

Cenové, bezpečnostní a kvalitativní výhody komplexního managementu C-dílů jsou zřejmé. Otázkou zůstává: Jak nákladná je implementace takového řešení? Od první kontroly přes strategickou koncepci až po instalaci, připojení a následné sledování náš tisíckrát osvědčený proces zohledňuje všechny aspekty a zůstává nebyrokratický a flexibilně přizpůsobitelný Vašim individuálním okolnostem.

OBSAH / RYCHLÁ NAVIGACE

  • VÍCE NEŽ 25 LET ZKUŠENOSTÍ S KOMPLEXNÍM MANAGEMENTEM C-DÍLŮ
  • KOMPLEXNÍ STRATEGICKÁ ORIENTACE
  • PARTNERSKÝ, NEBYROKRATICKÝ A FLEXIBILNÍ

MANAGEMENT C-DÍLŮ

NÁŠ PROCES

JE JASNÁ VĚC!

NÁŠ POSTUP

ANALÝZA SKUTEČNÉHO STAVU

BRÍFINK A PROHLÍDKA

Každá společnost má své vlastní struktury, procesy, a tudíž i individuální požadavky na správu C-dílů. Společně s vámi analyzujeme vaši skutečnou potřebu a vytvoříme tak základ pro flexibilní řešení zásobování, které je dokonale přizpůsobeno právě vám.

NÁŠ POSTUP

PORADENSTVÍ A KONCEPCE

V TÝMU VIDĚT VELKÝ CELEK

Od správného kontejnerového řešení kanban přes ideální objednávkový systém, flexibilně, v souladu s řešeními vychystávání a distribuce, až po výběr správného balíčku služeb: Na základě vašich individuálních požadavků koncipujeme a navrhneme dokonalé řešení pro vás. V ideálním případě hned na začátku zohledňujeme přání a požadavky různých oddělení a zajistíme tak pochopení a podporu pro celkový projekt.

NÁŠ POSTUP

IMPLEMENTACE A REALIZACE

INSTALACE. NAPOJENÍ. ZAHÁJENÍ.

Naše projektové a servisní týmy zajišťují bezproblémovou implementaci kanbanu. Na jedné straně zahrnuje instalaci hardwaru, označení a přenos C-dílů a na druhé straně napojení na systém hospodaření se zbožím. A samozřejmě jako zákazník kanban můžete také použít FALCON: Náš průkopnický nástroj pro e-kanban vám nabízí řadu skvělých funkcí pro ovládání a správu.

NÁŠ POSTUP

MONITOROVÁNÍ A OPTIMALIZACE

DLOUHODOBĚ BEZPEČNÉ A ŠTÍHLÉ ZÁSOBOVÁNÍ

Spolehlivost vašich dodávek začíná průběžnou údržbou celého hardwaru pro kanban a sahá až po strategické monitorování (Safe Supply Chain Management), pomocí kterého již v rané fázi předvídáme potenciální úzká místa a podle toho koordinujeme pořizování C-dílů. S naším poradenstvím ohledně sortimentu Vás také podporujeme v průběžné identifikaci nadbytečných zásob a standardizaci Vašich požadavků na C-díly pro co nejštíhlejší a nákladově nejefektivnější výrobu.

JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ POCHOPIT A ANALYZOVAT HODNOTOVÝ ŘETĚZ NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ, ABYCHOM VÁM MOHLI NABÍDNOUT NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ.

Thomas Erb

jednatel

KONTAKT

TĚŠÍ NÁS, ŽE JSME TU PRO VÁS!

Telefon

+420 210 023 748

E-MAIL

info@schrauben-gross.cz

KONTAKTUJTE NÁS!

Máte nějaké dotazy ohledně zabezpečení dodávek? Přejete si podporu při vývoji dalších možností získávání zdrojů pro vaše výkresové součásti?