Právní základ

Prohlášení

Ferdinand Gross

Prohlášení o ochraně údajů společnosti Ferdinand Gross GmbH & Co. KG

Srdečně Vás vítáme u společnosti Ferdinand Gross GmbH & Co. KG!

Děkujeme mnohokrát za Váš zájem o naše webové stránky a naši společnost.

Přikládáme velký význam ochraně Vašich údajů a zachování Vašeho soukromí. Přečtěte si prosím následující pokyny a upozornění z důvodu zajištění, abyste byli v plném rozsahu informováni o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů na našich webových stránkách.

1. Správce pro zpracování osobních údajů

Vaše údaje jsou zpracovávány jménem a z pověření společnosti

Ferdinand Gross Czech, s.r.o.
Praha 4 - Podolí
Ve Svahu 482/5
PSČ 147 00

Správci a jednatelé Thomas Erb, Gerald Hering.

Pověřenci pro osobní údaje jsou k zastižení na výše uvedené poštovní adrese nebo e-mailem na adrese datenschutzbeauftragter@schrauben-gross.de

2. Shromažďování údajů pro systémové interní a statistické účely

Váš internetový prohlížeč při návštěvě našich webových stránek automaticky přenáší data na náš webový server. Jedná se mimo jiné o datum a čas přístupu, URL odkazujících webových stránek, načtený soubor, množství odeslaných dat, typ a verzi prohlížeče, operační systém a použitou adresu IP. Tyto údaje jsou uloženy odděleně od ostatních údajů, které zadáváte v rámci používání naší nabídky. Tyto údaje nejsou přiřazeny ke konkrétní osobě. Údaje jsou zaprotokolovány pro zajištění bezpečnosti systému a jsou používány výhradně ke zlepšení funkčnosti, obsahu a atraktivity webových stránek a následně jsou vymazány. Sloučení těchto údajů s jinými zdroji dat se neprovádí.

3. Získávání a zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pouze tehdy, pokud nám je poskytnete na našich webových stránkách. To je možné následujícím způsobem:

· při registraci newsletteru nebo časopisu pro zákazníky,

· při použití našeho e-shopu,

· při použití našeho systému FALCON,

· při použití našeho dodavatelského portálu (LAP),

· při použití funkce B2B,

· pokud nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.

Které osobní údaje jsou nám přenášeny, vyplývá z příslušné vstupní masky, která se používá pro kontaktování.

Zadané osobní údaje jsou shromažďovány pro níže uvedené interní použití a ukládány pro vlastní účely:

· pro elektronické zasílání newsletteru, resp. časopisu pro zákazníky,

· pro vyřízení procesu objednání zboží, které jste si objednali v e-shopu,

· Pro předávání informací pro řízení KANBAN uživatelům, které jsme založili. Pro založení uživatele potřebujeme od Vás uživatelské jméno, heslo, křestní jméno/příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a oprávnění, která mají být přidělena.

· Pro zohlednění Vašich nabídek v našem dodavatelském portálu pro přihlášené dodavatele. Pro registraci používáme Vaši e-mailovou adresu.

· Pro výměnu dat prostřednictvím naší funkce B2B. Pro použití funkce B2B je z naší strany zadáno uživatelské jméno a vygeneruje se heslo.

· Pro individuální komunikaci s Vámi.

Můžeme zajistit předání jednomu nebo více zpracovatelům, například poskytovatelům služeb nebo přidruženým společnostem, kteří rovněž používají osobní údaje výlučně pro interní použití, které lze přičítat nám.

3.1 Právní základ pro zpracování Vašich údajů

Zákonnost (právní základ) zpracování Vašich údajů vyplývá z Vašeho souhlasu (dle čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR), resp. plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření (dle čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR).

Vaše údaje budou uchovávány po dobu platnosti Vašeho souhlasu, resp. až do splnění účelu. Poté budou tyto údaje vymazány, jestliže neexistují jiné právní povinnosti uchovávat údaje.

4. Předávání údajů

Předávání údajů uvedených ve formulářích probíhá ve všech případech šifrovaně.

Předávání osobních údajů třetím osobám probíhá pouze s Vaším souhlasem, ledaže je k tomu ze zákona uložena povinnost, nebo z důvodu ochrany práv, majetku a bezpečnosti společnosti Ferdinand Gross GmbH & Co. KG.

Pokud externí poskytovatelé služeb přicházejí do styku s osobními údaji, požadujeme nutně právní, technická a organizační opatření k dodržování předpisů o ochraně údajů.

5. Cookies

Naše webové stránky používají mimo jiné takzvané „cookies“, které slouží k tomu, aby naše internetové stránky byly uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Informace ze souborů cookies se nepoužívají k identifikaci návštěvníků webových stránek nebo ke slučování s osobními údaji.

Cookies nám umožňují měřit četnost otevření stránek a obecnou navigaci. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači. Upozorňujeme, že některé z těchto souborů cookies jsou přenášeny z našeho serveru do Vašeho počítačového systému, přičemž se částečně jedná o takzvané „session cookies“. „Session cookies“ se vyznačují tím, že jsou po skončení relace prohlížeče automaticky odstraněny z pevného disku. Ostatní cookies zůstanou ve Vašem počítačovém systému a umožňují nám opět rozpoznat počítačový systém při příští návštěvě (tzv. trvalé cookies). Samozřejmě můžete cookies kdykoli odmítnout, pokud to Váš prohlížeč umožňuje. Na některých místech našich webových stránek může deaktivace souborů cookies vést k funkčním omezením digitální nabídky.

6. Zpracování údajů společností YouTube

Naše webové stránky obsahují tzv. vložená videa na YouTube. Z našich stránek je umožněno pouze připojení na YouTube. YouTube je nabídka společnosti Google Inc. Účel a rozsah sběru a používání údajů společností Google a Vaše práva a možnosti nastavení ochrany jako klienta YouTube jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů YouTube www.youtube.com/t/privacy.

7. Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky.

Nemáme žádný vliv na dodržování ustanovení o ochraně údajů ze strany provozovatelů jiných webových stránek. Jako poskytovatel jsme zodpovědní za vlastní obsah dle obecné legislativy. Od tohoto vlastního obsahu je třeba rozlišovat odkazy na obsah poskytovaný jinými poskytovateli. Nepřebíráme odpovědnost za obsah třetích stran poskytovaný prostřednictvím odkazů k použití a nepřijímáme jejich obsah.

Za nelegální, chybný nebo neúplný obsah a zejména za škody způsobené použitím nebo nepoužíváním takových informací je odpovědný výhradně poskytovatel stránky, na kterou byl odkaz.

8. Vaše práva na osobní údaje

Dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte kdykoli právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích a popřípadě právo na opravu, omezení nebo výmaz těchto dat. Pokud budeme muset dodržet zákonné povinnosti ohledně archivace dat, omezíme Vaše údaje pro další zpracování tak, aby již nebylo možné je použít pro výše uvedené účely.

Máte dále právo získat u nás uložené osobní údaje v elektronické podobě.
Můžete kdykoli stáhnout souhlas s uložením a zpracováním svých uložených údajů. V tomto případě okamžitě vymažeme uložené údaje, resp. omezíme zpracování údajů, které nelze vymazat z důvodu zákonných nařízení.

Obraťte se prosím v této záležitosti na níže uvedené kontaktní údaje.

Pokud se domníváte, že Vaše údaje nejsou u společnosti Ferdinand Gross GmbH & Co. KG zpracovávány v souladu s platnými zákony o ochraně údajů, máte právo na odvolání se u dozorového orgánu pro ochranu údajů podle vlastního výběru.

9. Bezpečnost údajů

Vaše osobní údaje budou ve všech případech přenášeny prostřednictvím internetu zašifrované pomocí SSL.

Zabezpečujeme své webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo šíření Vašich dat neoprávněnými osobami. Bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.

Přístup k uživatelskému účtu je možný pouze po zadání osobního hesla. Měli byste vždy nakládat důvěrně s přístupovými informacemi a zavřít okno prohlížeče, když ukončíte komunikaci s námi, zejména pokud sdílíte počítač s ostatními.

10. Bezpečnostní pokyny

Vezměte prosím na vědomí, že stávající ustanovení týkající se ochrany údajů i postupu ochrany údajů (např. na Google) se mohou změnit. Proto je vhodné se opakovaně informovat o případných změnách zákonných ustanovení.

V zásadě nelze zcela zajistit důvěrnost e-mailových zpráv a jiných forem elektronické komunikace na internetu.

11. Další informace a kontakty

Pokud máte další dotazy týkající se ochrany údajů, kontaktujte nás. Pokud máte dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, v případě informací, oprav, omezení nebo vymazání údajů i stažení uděleného souhlasu, obraťte se prosím na:

Ferdinand Gross Czech, s.r.o.
Praha 4 - Podolí
Ve Svahu 482/5
PSČ 147 00
Telefon: +420 236 163 666
Fax: +420 236 163 667

Pověřenec pro ochranu údajů:
datenschutzbeauftragter@schrauben-gross.de

Download PDF