podstawa prawna

Polityka prywatności

Ferdinand Gross

Oświadczenie firmy Ferdinand Gross Sp. z o.o. w sprawie ochrony danych

Serdecznie witamy w firmie Ferdinand Gross Sp. z o.o.!

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą obecnością w Internecie i naszym przedsiębiorstwem.
Przywiązujemy wielką wagę do ochrony Państwa danych i Państwa prywatności. Prosimy o przeczytanie poniższych wskazówek. Zagwarantuje to, że będziecie Państwo w pełnym zakresie poinformowani o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu Państwa danych osobowych na naszych stronach internetowych.

1. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane są przetwarzane w imieniu i na zlecenie

Ferdinand Gross Sp. z o.o.
Ul. Bierutowska 81 bud. A
51-317 Wrocław

Osoby odpowiedzialne i zarząd: Thomas Erb, Krystyna Sosińska.

Nasz pełnomocnik d/s ochrony danych jest dla Państwa dostępny pod powyższym adresem pocztowym lub adresem elektronicznym datenschutzbeauftragter@schrauben-gross.de.

2. Zbieranie danych na wewnętrzne potrzeby systemów i do celów statystycznych

Państwa przeglądarka internetowa po Państwa wejściu na naszą stronę internetową przekazuje automatycznie z technicznych powodów dane do naszego serwera sieciowego. Są to m.in. data i godzina wejścia, adres URL strony przekierowującej, wywołany plik, ilość przesłanych danych, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny oraz użyty przez Państwa adres IP. Te dane są zapisywane oddzielnie od innych danych, które wprowadzacie Państwo w ramach wykorzystywania naszej oferty. Przyporządkowanie tych danych do określonej osoby nie następuje. Są one protokołowane dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu i wykorzystywane wyłącznie do ulepszania funkcjonalności, zawartości i atrakcyjności stron internetowych następnie usuwane. Nie łączymy tych danych z danymi z innych źródeł.

3. Zbieranie i przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane tylko wtedy, kiedy Państwo udostępniacie je nam na naszych stronach internetowych. Może to odbywać:

 • przy subskrypcji naszego newslettera lub magazynu dla klientów,
 • przy korzystaniu z naszego sklepu internetowego,
 • przy wykorzystywaniu naszego systemu FALCON,
 • przy wykorzystywaniu naszego portalu ofertowego dla dostawców (LAP),
 • przy wykorzystywaniu funkcji B2B,
 • przy kontaktach z nami z użyciem naszego formularza kontaktowego.

O tym, jakie dane osobowe są przekazywane do nas, decyduje maska do wprowadzania, którą wykorzystuje się przy nawiązaniu kontaktu. Wprowadzone przez Państwa dane osobowe są zbierane i zachowywane do wymienionych poniżej zastosowań i własnych celów:

 • do elektronicznej wysyłki newslettera wzg. magazynu dla klientów,
 • do realizacji procesu dostawy artykułów zamówionych przez Państwa w sklepie internetowym,
 • do przekazywania informacji dla sterowania systemem KANBAN w ramach obsługi założonych przez nas kont użytkowników. Do założenia przez nas konta użytkownika potrzebujemy od Państwa nazwy użytkownika, hasła, imienia/nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu oraz przydzielanych uprawnień.
 • do zarządzania użytkownikami (z przydziałem uprawnień użytkowników włącznie) w systemie obsługującym KANBAN Falcon
 • do uwzględniania ofert dostawców zarejestrowanych na naszym portalu dla dostawców. Do rejestracji wykorzystujemy Państwa adres mailowy.
 • do wymiany danych w ramach wykorzystywania naszej funkcji B2B. Wykorzystywanie funkcji B2B wymaga od nas nadania nazwy użytkownika i wygenerowania hasła.
 • do indywidualnej komunikacji z Państwem.

Możemy przekazywać Państwa dane podmiotowi lub podmiotom przetwarzającym, np. usługodawcom lub związanym z nami przedsiębiorstwom, przetwarzającym dane osobowe również wyłącznie do wykorzystania wewnętrznego w zakresie naszej odpowiedzialności.

3.1 Prawna podstawa przetwarzania Państwa danych

Przetwarzanie Państwa danych jest zgodne z prawem (podstawa prawna) wyłącznie, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO [ogólnego rozporządzenia w/s ochrony danych]) lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO). W przypadku zbierania danych w celach statystycznych do systemów wewnętrznych przetwarzanie danych jest realizowane na podstawie naszego uprawnionego zainteresowania (art. 6 ust. 1 lit. F (DS.-GVO). Państwa dane zachowujemy przez okres ważności Państwa zgody wzg. do czasu realizacji celu ich zbierania/przetwarzania. Następnie są one usuwane, o ile nie istnieje ustawowy obowiązek ich dalszego zachowania

4. Przekazywanie danych

Przekazywanie Państwa danych wprowadzonych do formularzy odbywa się zawsze w formie zaszyfrowanej.
Przekazywania Państwa danych osobowych osobom trzecim odbywa się tylko za Państwa zgodą, chyba że następuje w wykonaniu ustawowego obowiązku lub w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa Ferdinand Gross Polska Sp. z o.o. Od zewnętrznych usługodawców przetwarzających dane osobowe na nasze zlecenie, wymagamy wiążąco stosowania prawnych, technicznych i organizacyjnych środków dla zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych.

5. Użycie plików cookies (ciasteczek)

Nasze strony internetowe wykorzystują m.in. tzw. „cookies“ (ciasteczka), które służą ogólnie do zwiększenia ich przyjazności dla użytkowników, efektywności i bezpieczeństwa. Informacje z ciasteczek nie są wykorzystywane do identyfikowania osób odwiedzających strony internetowe i nie są zestawiane z danymi osobowym.
Cookies umożliwiają nam m.in. pomiar częstotliwości wywoływania stron i ogólnej nawigacji . Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są zapisywane w Państwa systemie komputerowym. Zwracamy Państwa uwagę na to, że niektóre z nich mogą być przegrywane z naszego serwera do Państwa systemu komputerowego, przy czym najczęściej chodzi przy tym o tzw. „session-cookies“ (ciasteczka sesyjne). „Session-Cookies“ wyróżniają się tym, że są automatycznie usuwane z Państwa dysku twardego po zakończeniu sesji (wyłączeniu przeglądarki). Inne cookies pozostają w Państwa systemie komputerowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa systemu komputerowego przy Państwa kolejnej wizycie na naszych stronach (tzw. ciasteczka stałe). Oczywiście mogą Państwo w każdym czasie odrzucić ciasteczka, o ile Państwa przeglądarka na to pozwala. W wielu miejscach naszej obecności w Internecie wyłączenie ciasteczek może prowadzić do ograniczenia funkcji naszej cyfrowej oferty.

6. Przetwarzanie danych przez YouTube

Nasza strona internetowa zawiera tzw. „osadzone” filmy video z YouTube. Z naszej strony możliwe jest tylko nawiązanie połączenia z YouTube. YouTube jest ofertą Google Inc. Cel oraz zakres przetwarzania i wykorzystywania danych przez firmę Google, a także jej prawa i możliwe ustawienia ochrony danych mogą Państwo znaleźć jako klient YouTube we wskazówkach YouTube dotyczących ochrony danych osobowych na stronie www.youtube.com/t/privacy.

7. Linki do innych stron internetowych

Nasze strony internetowe zawierają linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na to, jak operatorzy innych stron przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych.
Jako oferent odpowiadamy za własne treści zgodnie z przepisami ogólnymi. Od naszych własnych treści należy odróżniać linki do treści udostępnianych przez innych oferentów. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za treści udostępnione poprzez linki, które nie są naszą własnością.
Za treści nielegalne, błędne i wadliwe lub niekompletne i w szczególności za szkody spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie tak udostępnianych informacji odpowiadają wyłącznie oferenci/operatorzy stron, do których prowadzą linki z naszych stron.

8. Państwa prawa do Państwa danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych mają Państwo w każdym czasie prawo do nieodpłatnej informacji o zgromadzonych przez nas Państwa danych oraz ew. prawo do prostowania, blokowania lub usuwania tych danych. Jeżeli będziemy ustawowo zobowiązani do ich zachowania, to ograniczymy dalsze przetwarzanie Państwa danych tak, aby nie mogły one być wykorzystywane do wymienionych wyżej celów.
Ponadto mają Państwo prawo otrzymania Państwa zachowanych u danych osobowych w formie elektronicznej.
Mogą Państwo w każdym czasie wycofać zgodę na zbieranie i przetwarzanie Państwa danych. W takim przypadku bezzwłocznie usuniemy zgromadzone przez nas Państwa dane wzgl. ograniczymy dostęp do danych, których kasowania zabraniają przepisy prawne. Prosimy o zgłoszenie Państwa sprawy do właściwych osób (patrz: poniższe dane kontaktowe).
Gdyby uznali Państwo, że Państwa dane są przetwarzane przez Ferdinand Gross Polska Sp. z o.o. niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych, to mogą Państwo skorzystać z prawa do złożenia skargi do wybranego przez Państwa organu nadzorującego ochronę danych.

9. Bezpieczeństwo danych

Państwa dane osobowe są we wszystkich przypadkach transmitowane przez Internet w formie szyfrowanej za pomocą SSL.
Zabezpieczamy nasze strony internetowe i inne systemy środkami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem Państwa danych przez osoby nieupoważnione. Środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.
Dostęp do Państwa konta użytkownika jest możliwy tylko po wprowadzeniu Państwa osobistego hasła. Powinni Państwo zawsze zachowywać w tajemnicy Państwa informacje dostępowe i zamykać okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, szczególnie wtedy, kiedy wykorzystują Państwa komputer wspólnie z innymi osobami.

10. Wskazówki bezpieczeństwa

Prosimy pamiętać o tym, że aktualnie obowiązujące postanowienia o ochronie danych oraz sposoby realizacji ochrony danych mogą zmienić się. Dlatego zalecamy regularne informowanie się o ewentualnych zmianach przepisów i postanowień ustawowych.
Zasadniczo całkowita poufność wiadomości mailowych i innych form komunikacji elektronicznej w Internecie nie może być zagwarantowana.

11. Dalsze informacje i kontakty

Jeżeli mają Państwo dalsze pytania na temat ochrony danych, prosimy o kontakt z nami. Prosimy o kierowanie pytań dotyczących zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, wniosków o udzielenie informacji, sprostowanie, blokadę lub usunięcie danych oraz odwołań udzielonych zezwoleń do:

Ferdinand Gross Sp. z o.o.
Ul. Bierutowska 81 bud. A
51-317 Wrocław
Telefon: +48 71 33766 - 60
Fax: +48 71 37254 - 67
info@schrauben-gross.pl
www.schrauben-gross.pl

Pełnomocnik do spraw ochrony danych
datenschutzbeauftragter@schrauben-gross.de

Download PDF