USŁUGI

DORADZTWO

ASORTYMENTOWE

Z każdym nowym produktem opracowanym przez Państwa zwiększa się zakres i różnorodność asortymentu części typu C. To często prowadzi do wielu drobnych zamówień, zwiększenia liczby dostawców, wzrostu kosztów magazynowania, procesów i montażu oraz wzrostu nakładów w celu zapewnienia dostępności (patrz „Zapewnienie bezpieczeństwa łańcucha dostaw”). Jednocześnie istnieje możliwość bezproblemowego ujednolicenia wielu części typu C. Wraz z Państwem przeanalizujemy Państwa asortyment typu C i dokonamy znacznej redukcji zakresu różnych elementów złącznych.

TREŚĆ / SZYBKI DOSTĘP

  • Niższe koszty części i procesów
  • Zwiększenie efektywności
  • Zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia

Czy rzeczywiście potrzebują Państwo każdej śruby o rozmaitych powierzchniach, o różnej wytrzymałości czy niestandardowych rozmiarach? Wielu Klientów jest zaskoczonych, ile części można ujednolicić w opłacalny sposób!

Thomas Hermann

Kierownik Działu Technologii

DORADZTWO ASORTYMENTOWE JAKO PROCES

SPRAWNE ZARZĄDZANIE CZĘŚCIAMI TYPU C

W 3 KROKACH

Utrzymanie stałego i opłacalnego asortymentu części typu C wymaga bieżących procesów monitorowania i optymalizacji. Służymy Państwu wsparciem w tym zakresie w celu zwiększenia efektywności Państwa produkcji.

KOREKTA ASORTYMENTU

01. ANALIZA WYKAZU ILOŚCIOWEGO PRODUKTÓW

IDENTYFIKACJA I REDUKCJA NADMIAROWOŚCI

Już po złożeniu zapytania nasz zespół Działu Sprzedaży dokonuje analizy wykazu ilościowego produktów pod względem potencjałów optymalizacji, rozpoczynającej się w momencie zidentyfikowania zdublowanych produktów. Następnie są wdrażane wstępne zalecenia w zakresie standaryzacji, które zostają poddane kontroli technologicznej.

REDUKCJA ASORTYMENTU

02. KONTROLA TECHNOLOGICZNA

WSPÓLNA ANALIZA I UJEDNOLICENIE ASORTYMENTU

Nasi technolodzy we współpracy z Państwa konstruktorami, projektantami i Państwa działem jakości opracowują propozycje standaryzacji części typu C.
Oferujemy Państwu wsparcie w zakresie ujednolicenia i ujęcia istotnych cech produktów, takich jak np. forma główki, materiał, powierzchnia, wytrzymałość lub technologia produkcji.

REDUKCJA ASORTYMENTU

03. SPRAWNE WDROŻENIE

ZDEFINIOWANIE ZASAD I GWARANCJA EFEKTYWNOŚCI

Na podstawie korekty wykazu ilościowego produktów definiujemy proces wdrożenia, a następnie odpowiednio dostosowujemy zaopatrzenie, magazynowanie i montaż.
Ponadto definiujemy zasady zapewniające długotrwałą konsolidację asortymentu części typu C i utrwalenie systematycznych procesów optymalizacyjnych w Państwa firmie.

ZACZNIJMY JUŻ TERAZ

MNIEJ OZNACZA WIĘCEJ!

Telefon

+48 71 337-66-60

E-MAIL

gross@schrauben-gross.pl

PREZENTACJA ONLINE

Przeanalizujmy wspólnie Państwa aktualne zapotrzebowanie w części typu C, a z radością stwierdzą Państwo, że mniej rzeczywiście oznacza więcej!