ZAWSZE PERFEKCYJNE ZABEZPIECZENIE

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

ŁAŃCUCHA DOSTAW

Jako specjaliści z zakresu części typu C zaopatrujemy się w duże ilości elementów złącznych i w ten sposób zapewniamy naszym Klientom utrzymanie produkcji Just-in-time nawet w czasach kryzysu. Oprócz tego mamy do dyspozycji bardzo bogate portfolio dostawców z całego świata, w szczególności w zakresie standardowych części, co daje nam możliwość szybkiej reakcji na przestoje w dostawach. Jednakże w przypadku skomplikowanych części oferowanych przez niewielu producentów oraz w przypadku części produkowanych według rysunków, tym bardziej należy zadbać o zabezpieczenie: i właśnie w takich sytuacjach wchodzi do gry nasz system zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw!

TREŚĆ / SZYBKI DOSTĘP

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ŁAŃCUCHA DOSTAW

RYZYKO W ZARZĄDZANIU CZĘŚCIAMI TYPU C

Niskie koszty nabycia to ryzyko wysokich kosztów produkcji! Części typu C mogą być produktami w niskich cenach - jednakże w sytuacji jeśli zabraknie ich ze względu na problemy z dostawą, co będzie miało skutek w postaci przestojów produkcji, straty będą tak samo duże, jak w przypadku skomplikowanych komponentów typu A. Dlatego należy zdefiniować i indywidualnie przeanalizować ryzyka dotyczące krytycznych części typu C (w szczególności części według rysunków).

Z tego względu aktywne zarządzanie ryzykiem jest zawsze elementarną częścią naszej kompleksowej strategii w zakresie części typu C.

Potencjalne zagrożenia łańcucha dostaw obejmują:

 • Ryzyka związane z dostawcami (np. niewypłacalność, przestarzały park maszynowy, zaniedbania w dziedzinie zapewnienia jakości)
 • Ryzyka związane z transportem (np. ograniczenie ilości statków)
 • Ryzyka związane z sytuacją polityczną (m.in. konflikty handlowe, sankcje, konflikty wojenne)
 • Ryzyka prawne wynikające z nowych przepisów ustawowych (patrz powłoki śrub)
 • Potencjalne braki surowców (materiały i półprodukty)
 • Ryzyka środowiskowe (od pandemii, aż po klęski żywiołowe)

AKTYWNE

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

BEZPIECZEŃSTWO ZAOPATRZENIA

W 4 KROKACH

Nasz system zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw stawia w centrum opartą na zaufaniu współpracę z naszymi Klientami, uwrażliwienie naszego Działu Sprzedaży i Zakupów na ryzyko oraz know-how, a także zdolności naszych inżynierów do opracowywania alternatyw. Proces zarządzania ryzykiem przebiega w 4 krokach:

01. Identyfikacja ryzyka zgodnie z wymogami Klienta
 

 • Czy Klient realizuje strategię single-sourcingu, czy multi-sourcingu?
 • Które części są obciążone ryzykiem i jak wysoko jest oceniane ryzyko?

02. Opracowanie i ocena opcji
 

 • Opcje single-sourcingu (np. zaopatrzenie w większe ilości, dopasowanie umów dostaw)
 • Opcje multi-sourcingu (np. rozwój współpracy z innymi dostawcami, idealnie z uwzględnieniem geograficznego rozproszenia)

 

03. Identyfikacja ryzyka zgodnie z wymogami Klienta
 

 • Proces uwalniania / akredytacja dostaw
 • W przypadku bardziej złożonych części konstrukcyjnych możliwość zastosowania trybu testowego

04. Monitorowanie
 

 • Bieżące monitorowanie ryzyka
 • Briefingi między działami zakupów, sprzedaży, Klientem

 

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

BRANŻA KOLEJOWA

RYZYKO ZAOPATRZENIA

IDENTYFIKACJA I MINIMALIZACJA

Ciekawym przykładem wczesnej identyfikacji i późniejszego usunięcia głównego źródła ryzyka zaopatrzenia jest projekt dla Klienta z branży kolejowej.

Część konstrukcyjna
Zawleczki sprężyste podwójne w celu zabezpieczenia połączeń bolcowych w wagonach towarowych - początkowo produkowane przez długoletniego dostawcę Klienta.

Identyfikacja ryzyka
Stosowanie single-sourcingu w zakresie istotnych części według rysunków przez producenta, który nie dysponuje dużym poziomem automatyzacji i bezpieczeństwa procesu.

Wdrożenie
Proces uwalniania oraz roczny tryb testowy trzech wagonów w warunkach realnych z doskonałym wynikiem.

Wypracowanie opcji
Poszukiwanie producentów sprężyn, którzy mają możliwość wykonania skomplikowanego gięcia drutu z zastosowaniem w pełni zautomatyzowanych procesów, a następnie wybór innowacyjnego dostawcy dysponującego nowoczesnym parkiem maszynowym.

Rezultat
Minimalizacja ryzyka dostaw, ponieważ nowy dostawca był korzystniejszy zarówno pod względem technologicznym, jak i ekonomicznym, a ponadto zapewnienie znaczących korzyści w zakresie jakości i kosztów przy zastosowaniu w pełni zautomatyzowanej produkcji.

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ŁAŃCUCHA DOSTAW

KORZYŚCI I WARUNKI

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ŁAŃCUCHA DOSTAW

Stosując nasz system zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw pracują Państwo strategicznie i spójnie, bez troski o kosztowne zaopatrzenie last-minute, czy nawet o przestoje w produkcji. Jedynym warunkiem jest ścisła współpraca - najlepiej w ramach rozwiązania Kanban, bowiem możemy Państwa aktywnie wspierać w zarządzaniu ryzykiem tylko wówczas, jeśli będziemy mieli podgląd Państwa asortymentu części typu C, ilości i preferowanego rytmu dostaw.

CZY SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI?

USTALMY TERMIN!

Telefon

+48 71 337-66-60

E-MAIL

gross@schrauben-gross.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące bezpieczeństwa dostaw? Czy potrzebujesz wsparcia w opracowaniu dodatkowych opcji pozyskiwania części do rysunku?