Condiţiile generale contractuale

Termeni şi Condiţii Generale de Afaceri

Ferdinand Gross

I. Domeniu de aplicare

1.  Toate livrările şi serviciile noastre, prezente şi viitoare, se bazează exclusiv pe Termenii şi Condiţiile Generale de Afaceri, după cum urmează.

2. Dacă au loc livrări fără confirmarea comenzii, atunci factura sau avizul de însoţire a mărfii au valoare de confirmare a comenzii, având la bază Termenii şi Condiţiile Generale de Afaceri menţionate.

3.  Termeni şi Condiţii Generale de Afaceri contradictorii sau complementare ale partenerului de contract pot deveni parte integrantă a contractului, doar în măsura în care valabilitatea acestora se stabileşte expres, în scris. În afara acestui caz, acest lucru este exclus, fără a fi nevoie de o specificare anume pentru fiecare caz în parte.

II. Oferte şi preţuri

1. Ofertele noastre nu au caracter obligatoriu. Preţurile sunt valabile cu privire la depozitul din H-2800 Tatabánya, Str. Szarkaláb u. 3., Ungaria la achiziţia pachetelor originale. Preţurile se înţeleg a fi exprimate în Euro plus T.V.A.-ul prevăzut de lege. În cazul unei cantităţi mai mici, ne rezervăm dreptul de a livra şi a calcula pachetele originale sau de a percepe un adaos corespunzător pentru cantitatea redusă.

2. Comenzile adresate de către clienţi reprezentanţilor noştri necesită, pentru valabilitatea contractului, o confirmare scrisă din partea noastră.

3. Valoarea netă a mărfurilor din fiecare comandă trebuie să fie de minim 50,-- Euro.

4. Dacă livrarea se face cu autocamioanele noastre, percepem o taxă de camionaj de 9,90 Euro.

5. În cazul contractelor încheiate cu comercianţi sunt valabile preţurile din ziua livrării inclusiv scumpirile, dacă nu s-a stabilit un preţ fix, în scris. În cazul contractelor cu consumatorii se admit, la livrările cu termen de mai mult de patru luni de la încheierea contractului, majorări de preţuri, dacă acestea se datorează unor factori care influenţează formarea preţurilor, apăruţi în mod imprevizibil, în urma încheierii contractului. Clientul trebuie informat referitor la majorarea preţului, într-o perioadă de timp adecvată. Clientul are dreptul de a rezilia contractul, în cazul unei majorări a preţului cu peste 5% faţă de creşterea indicelui preţurilor de consum determinat de I.N.S., în decursul unui termen de 14 zile după indicarea majorării preţului.

6. Facturarea mărfurilor se va face în RON la cursul valabil al B.N.R. din ziua emiterii facturii.

III. Livrare, termene de livrare, Preluarea riscurilor, retragere

1. Termenele de livrare rămân deschise, în măsura în care nu confirmăm în scris termene de livrare obligatorii sau stabilim clar termene de livrare fixe. Termenele de livrare se referă la plecarea mărfii din depozitul H-2800 Tatabánya, Str. Szarkaláb u. 3., Ungaria, iar în cazul livrării directe de către producător, se referă la plecarea mărfii de la producător. Livrarea parţială este acceptată într-o măsură corespunzătoare.

2. Forţa majoră sau alte evenimente care nu ţin de noi, mai ales întârzierea livrării din partea furnizorilor noştri, concedieri colective şi greve, precum şi alte întreruperi de funcţionare, dispoziţii din partea autorităţilor, lipsa de materiale sau energie, ne dau dreptul să prelungim perioada de livrare cu durata întârzierii, plus o perioadă adecvată de stabilizare, în măsura în care din punct de vedere financiar nu se justifică rezilierea contractului. În cazul unei rezilieri contractuale din motivele sus numite se exclud drepturile de despăgubire ale clientului.

3. Dacă termenul de livrare admis este depăşit de către noi cu mai mult de 4 săptămâni, clientul are dreptul de a stabili un termen ulterior corespunzător. Dacă contractul nu poate fi îndeplinit nici în acest termen, atunci clientul are dreptul de a rezilia contractul, printr-o cerere scrisă, fără a avea însă alte drepturi, cereri sau pretenţii, de orice natură, în afara cazului în care ne este imputat dolul sau neglijenţa gravă.

4. Ne rezervăm dreptul de a face schimbări în producţia tehnică a mărfurilor noastre, fără obligaţia de a informa în prealabil clientul, dacă valoarea şi scopul de utilizare ale mărfurilor oferite rămân neschimbate. În cazul mărfurilor executate la comandă ne rezervăm dreptul de a depăşi sau a nu atinge cantitatea comenzii cu până la 10 %.

5. Din momentul în care marfa părăseşte depozitul nostru, sau în cazul unei livrări directe, de la părăsirea depozitului furnizorului nostru, riscul mărfii este suportat de către client. În cazul transportului cu autocamioanele noastre, răspunderea noastră şi cea a angajaţilor noştri se limitează la dol şi neglijenţă gravă respectiv la livrări de înlocuire sau de îmbunătăţire ulterioară, excluzând orice alte pretenţii, în afara cazului în care livrările de înlocuire sau de îmbunătăţire eşuează de două ori. În acest din urmă caz, clientul are dreptul, fără a avea şi alte pretenţii, de a solicita o reducere adecvată a preţului stabilit sau, după caz, de a rezilia contractul.

6. Returnările necesită consimţământul nostru scris prealabil. Ne rezervăm dreptul ca la returnările de mărfuri fără defecte, să reţinem, minim 25% din valoarea facturii, suplimentar faţă de taxele de transport.

IV. Pretenţii în caz de prejudicii

1. Exercitarea de pretenţii de către o comercianţi, în caz de prejudiciu, presupune ca comerciantul respectiv să respecte obligaţiile sale, conform 1353 şi 1359 Cod civil, de a examina şi de a ridica obiecţiuni cu privire la neconformitatea mărfii, conform legii. Comerciantul trebuie să consemneze imediat, în termen de 3 zile de la recepţia mărfii, şi în scris plângeri referitoare la livrări greşite sau incomplete şi reclamaţii referitoare la pagube vizibile. Comerciantul este cel care trebuie să se asigure că se îndeplinesc toate premisele pentru ridicarea de pretenţii, mai ales pentru paguba în sine, pentru momentul stabilirii pagubei şi pentru reclamarea pagubei în timp util. Consumatorul trebuie să consemneze în scris prejudiciile vizibile, în timp de două luni de la momentul constatării încălcării contractuale privind starea mărfii. Respectarea termenului se determină în funcţie de data în care am primit consemnarea. Dacă consumatorul nu respectă procedura de înştiinţare, drepturile de garanţie se pierd la două luni de la constatarea prejudiciului. Aceasta nu se aplică în caz de rea credinţă din partea vânzătorului. Obligaţia de a proba stabilirea momentului constatării prejudiciului cade în sarcina consumatorului. Dacă consumatorul a fost convins să cumpere marfa prin afirmaţii necorespunzătoare făcute de producător, atunci obligaţia de a proba decizia de achiziţionare a mărfii cade în sarcina sa.

2.  În cazul în care clientul nostru este un comerciant, garantăm pentru prejudiciile mărfii, iniţial, la libera noastră alegere, prin remediere sau livrare compensatorie.

3. Dacă livrările ulterioare eşuează de două ori, clientul poate solicita, dacă doreşte, o reducere de plată, sau poate rezilia contractul. În cazul unei abateri minore de la contract, mai ales în cazul unor prejudicii minore, clientul nu are dreptul de a rezilia contractul.

Dacă clientul alege rezilierea contractului, pentru vicii cu privire la contract sau pentru vicii ale mărfurilor, în urma neîndeplinirii livrării ulterioare, acesta nu are dreptul la o despăgubire adiţională. Dacă clientul, în urma nerespectării livrării ulterioare, alege să primească despăgubiri, atunci marfa rămâne la acesta. Despăgubirea se limitează la diferenţa dintre preţul de achiziţionare şi valoarea produsului defect. Aceste prevederi nu sunt valabile dacă prejudiciul a fost creat cu rea voinţă.

4. Pentru comercianţi şi consumatori, perioada de garanţie este de doi ani de la livrarea mărfii. În cazul obiectelor deja utilizate perioada de garanţie este de un an de la livrarea mărfii.

5. Dacă clientul este un comerciant, compoziţia mărfii este, în principiu, enunţată doar în descrierea produsului oferită de către producător. Declaraţii publice sau publicitatea făcută de producător nu constituie indicaţii contractuale privind caracteristicile mărfii.

6. Dacă clientul primeşte instrucţiuni de utilizare incomplete, noi suntem obligaţi doar să livrăm instrucţiuni de montare complete, şi acestea doar în cazul în care lipsa instrucţiunilor de montare împiedică montarea corespunzătoare.

7. Clientul nu primeşte de la noi garanţii în sensul legal. Acest lucru nu se aplică la garanţia oferită de producător.

V. Limitări de răspundere

1. În cazul încălcării din neglijenţă uşoară a responsabilităţilor, răspunderea noastră se limitează în funcţie de pagubele directe, previzibile pentru fiecare tip de marfă, prevăzută în contract. În cazul încălcării din neglijenţă uşoară a responsabilităţilor, nu răspundem pentru pagubele care nu afectează direct  marfa, şi mai ales nu răspundem pentru câştigul nerealizat, întreruperi de funcţionare, întreruperi de utilizare şi alte pagube ale clientului. Acest lucru este valabil şi în cazul încălcării din neglijenţă uşoară a obligaţiilor de către reprezentanţii noştri legali sau de către persoanele noastre auxiliare.

Faţă de comercianţi nu răspundem în caz de încălcare din neglijenţă uşoară a obligaţiilor contractuale nesemnificative.

2. Limitările răspunderii sus numite nu se referă la pretenţiile clientului care reies din răspunderea pentru pagubele generate de produsele cu defecte. Totodată limitările de răspundere nu sunt valabile pentru daune corporale şi de sănătate sau de pierderea vieţii clienţilor, cauzate din vina noastră. Atâta timp cât nu ne sunt imputate încălcări deliberate ale responsabilităţilor, răspunderea noastră se limitează la pagubele previzibile la momentul încheierii contractului.

3. Răspunderea noastră îşi pierde valabilitatea atunci când marfa livrată de noi este prelucrată sau modificată, în afara cazului în care clientul dovedeşte că procesul de prelucrare sau modificare nu a cauzat prejudiciul.

4. Drepturile de despăgubire ale unui client pentru un prejudiciu, îşi pierd valabilitatea după un an de la livrarea mărfii. Acest lucru nu este valabil dacă ni se impută reaua voinţă.

VI. Condiţii de plată

1. Sumele facturate de noi trebuie achitate în întregime în a 30-a zi de la data facturării. Pentru plata în 10 zile de la data facturării se poate aplica o reducere de 2% din sumă. În cazul întârzierii plăţii se anulează orice reducere, discount sau alt fel de reducere oferită.

2. În cazul întârzierii plăţii, în cazul de refuz al plăţii cecului sau al cambiei avem dreptul de a refuza alte livrări sau de a le efectua livrări doar cu plata în avans, de a solicita efectuarea plăţii tuturor facturilor neachitate, de a revoca cambiile deja emise, şi de a solicita bani în numerar sau o garanţie în locul acestora, precum şi de a solicita compensarea, în caz de îndatorare. Suntem de asemenea îndreptăţiţi să luăm înapoi marfa, în urma unui avertisment – pentru comercianţi nu trebuie emis un avertisment – iar clientul este obligat să înapoieze marfa.

3. Nu suntem obligaţi să acceptăm la plată cambii. Acestea se acceptă, în orice caz, doar cu scopul de îndeplinire a obligaţiilor sau în caz de amânare a plăţii, caz în care drepturile noastre de la punctul IX din Termeni şi Condiţii Generale de Afaceri, rămân neatinse. Cheltuielile şi spezele pentru cambii se suportă de către client.

VII. Compensare şi reţinere

Cumpărătorul are dreptul la o compensare doar în cazul creanţelor necontestate respectiv stabilite legal. Cumpărătorul are drept de a reţine preţul doar în cazul pretenţiilor ridicate in legătură cu acelaşi contract.

VIII. Ambalare şi asigurarea transportului

Ambalajul se calculează ca şi cheltuială individuală şi nu se returnează. În mod obişnuit nu se face o asigurare de transport. Aceasta poate fi făcută la cererea şi pe cheltuiala clientului.

IX. Transmiterea proprietăţii

1. În cazul contractelor cu consumatori, ne rezervăm dreptul de proprietate asupra mărfii, până la achitarea completă a preţului de achiziţionare.

În cazul contractelor cu comercianţi ne păstrăm dreptul de proprietate asupra mărfii, până la achitarea completă a tuturor creanţelor din perioada contractuală în curs. 

2. Clientul are obligaţia de a trata cu grijă marfa. În măsura în care sunt necesare lucrări de întreţinere şi verificare, clientul trebuie să le efectueze în mod regulat, pe cheltuială proprie. Clientul are obligaţia să ne comunice imediat accesul abuziv al unor terţi la marfă, eventual în cazul constituirii unei garanţii reale mobiliare asupra mărfii, precum şi eventuale pagube sau distrugeri ale mărfii.

3. Avem dreptul, ca în cazul în care clientul nu respectă prevederile contractului, mai ales în ceea ce priveşte termenele de plată precum şi în cazul în care a fost iniţiată procedura de insolvenţă asupra patrimoniul clientului, să reziliem contractul şi să solicităm returnarea mărfii.

4. Comerciantul are dreptul de a vinde marfa mai departe. Aceasta ne cesionează prin prezenta toate creanţele în valoarea sumei facturate, care reies din vânzarea către terţi. Prin prezenta acceptăm cesiunea creanţelor clientului. După cesiune, comerciantul este împuternicit să îşi recupera creanţele. Ne rezervăm dreptul de a ne recupera singuri creanţele în momentul în care comerciantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată, conform înţelegerii şi întârzie sau dacă a fost iniţiată procedura insolvenţei asupra patrimoniului său. În acest caz putem solicita clientului să ne aducă la cunoştinţă creanţele cedate şi debitorii lor, să ne pună la dispoziţie toate informaţiile necesare pentru colectarea creanţelor, să ne înmâneze toate documentele necesare şi să comunice debitorilor cesiunea.

5. Pregătirea şi prelucrarea mărfii de către comerciant are loc în numele nostru, fiind mandatat de noi. Dacă are loc o prelucrare cu obiecte care nu ne aparţin, atunci obţinem dreptul de coproprietate pentru lucrurile noi, proporţional cu valoarea mărfii livrate de noi la obiectele prelucrate. Acelaşi lucru este valabil şi dacă marfa este amestecată cu alte obiecte care nu ne aparţin.

Dacă are loc un amestec, în care obiectul clientului reprezintă obiectul principal, atunci se consideră ca fiind convenit ca clientul să ne transfere proporţional dreptul de coproprietate. Astfel clientul păstrează în locul nostru, dreptul individual la proprietate sau dreptul la coproprietate astfel rezultat.

6. În cazul plăţilor efectuate prin metoda cecului sau cambiei, drepturile noastre de proprietate şi drepturile de asigurare rămân intacte, atâta timp cât răspunderea noastră cu privire la cec sau la cambie nu a încetat.

7. Ne obligăm să deblocăm garanţiile care ni se cuvin, la cererea clientului, în măsura în care valoarea garanţiilor noastre, depăşeşte cu 10% creanţele ce trebuie asigurate; libertatea de a alege garanţia care va fi deblocată rămânând la latitudinea noastră.

X. Despăgubiri în cauza încălcării obligaţiilor de către client

În cazul încălcării obligaţilor de către client, avem dreptul de a solicita 20% din suma comenzii, fără prezentarea unor dovezi suplimentare. Pretenţii rezultate din pagube mai mari, care urmează a fi dovedite, ne rămân rezervate.

Clientul are dreptul să dovedească faptul că marfa nu a fost prejudiciată sau că prejudiciul este considerabil mai mic decât valoarea pauşală.

XI. Locul de executare şi jurisdicţia

Locul de executare este Arad, România. Jurisdicţia este Arad dacă clientul este firmă, persoană juridică de drept administrativ sau cu un patrimoniu special de drept administrativ, nu are un sediu de jurisdicţie în România sau după încheierea contractului se mută din ţară, sau dacă reşedinţa sa nu este cunoscută la momentul depunerii plângerii.

XII. Prevederi finale

1. Acestui contract se aplică legislaţia română. Prevederile Naţiunilor Unite cu privire la Contractul internaţional de vânzare de mărfuri nu sunt valabile.

2. În cazul în care una sau mai multe prevederi ale contractului încheiat cu clientul, anulează prevederi ale prezentelor Termeni şi Condiţii Generale de Afaceri, atunci celelalte prevederi neafectate rămâne în vigoare valabile. Reglementarea nevalabilă total sau parţial trebuie înlocuită printr-o reglementare a cărei eficienţă economică să fie cât mai apropiată de cea a reglementării care îşi pierde valabilitatea.

Termeni şi Condiţii Generale de Afaceri (PDF)