Vydavatel

Tiráž

Ferdinand Gross

Ferdinand Gross GmbH & Co. KG

DIČ: DE-147643340
Rejstříkový soud a číslo obchodního rejstříku: Registrační soud Stuttgart HRA 221054
Zastoupený jednateli: Thomas Erb

Kontaktní adresa

Ferdinand Gross GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 59
70745 Leinfelden-Echterdingen
Daimlerstraße 8
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: +49 711 1604 - 0
Fax: +49 711 1604 - 2609

E-mail: info@schrauben-gross.de
Internet: www.schrauben-gross.de

Redakční odpovědnost ve smyslu § 5 německého Zákona o elektronických informačních a komunikačních službách:

Thomas Erb
Telefon: +49 711 1604 - 0
Fax: +49 711 1604 - 2609
e-mail: info@schrauben-gross.de

k Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Ferdinand Gross

Důležitá upozornění

 

Kompletnost

Za úplnost a správnost informací obsažených na této internetové stránce nepřebíráme žádné záruky.

Autorská práva

Všechna autorská práva na texty, grafiky a javascript náleží společnosti Ferdinand Gross GmbH & Co. KG, pokud není uvedeno jinak. Jakákoliv forma dalšího využití vyžaduje výslovný souhlas společnosti Ferdinand Gross GmbH & Co. KG.

Ochranné známky

Cizí, registrované obchodní značky a známky nejsou zpravidla explicitně označeny. Chybějící označení neznamená, že se jedná o volné označení ve smyslu Zákona o ochranných známkách a obchodních značkách.

Odkazy

Územní soud v Hamburku rozhodl rozsudkem ze dne 12. května 1998 o spoluodpovědnosti za obsahy odkazovaných internetových stránek. Tomu lze zabránit jen výslovným distancováním se od těchto obsahů (jak stanovil spolkový soud). Vložili jsme na naše stránky odkazy na jiné internetové stránky.

Pro všechny tyto odkazy platí: Prohlašujeme tímto, že nemáme žádný vliv na tvorbu a obsah odkazovaných stránek. Proto se výslovně distancujeme od všech obsahů všech odkazovaných stránek na naší internetové prezentaci a tento obsah nám není vlastní. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy uvedené na naší prezentaci a pro všechny obsahy stránek, na které tyto odkazují.

Upozornění dle německého Zákona o elektronických a komunikačních službách

Za internetové stránky třetích osob, na které vydavatel odkazuje, nesou odpovědnost daní poskytovatelé. Vydavatel není za obsah stránek třetích osob odpovědný. Dále může být bez jeho vědomí na internetovou stránku vydavatele odkazováno z jiných internetových stránek. Vydavatel nepřebírá odpovědnost za zobrazení, obsah nebo jakékoli jiné spojení při odkazech na vydavatele na internetových stránkách třetích osob. Za cizí obsah je vydavatel odpovědný pouze tehdy, pokud je s ním obeznámen (včetně ilegálního a kriminálního obsahu) a je-li technicky možné jeho používání zabránit. Vydavatel však není dle německého Zákona o elektronických a komunikačních službách povinen, cizí obsahy neustále prověřovat.

V případě dotazů nebo zjištění porušení německého Zákona o užívání telekomunikačních služeb na našich internetových stánkách nás, prosím, krátce informujte e-maileminfo@schrauben-gross.cz.