Wydawca

Stopka redakcyjna

Ferdinand Gross

Ferdinand Gross GmbH & Co. KG

NIP: DE-147643340
Sąd rejestrowy i rejestr handlowy: Registergericht Stuttgart HRA 221054
Członkowie zarządu: Thomas Erb, Krystyna Sosińska

Adres kontaktowy

Ferdinand Gross GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 59
70745 Leinfelden-Echterdingen
Daimlerstraße 8
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: +49 711 1604 - 0
Fax: +49 711 1604 - 2609

E-Mail: info@schrauben-gross.de
Internet: www.schrauben-gross.de

Odpowiedzialność redakcyjna w rozumieniu § 5 ustawy o mediach elektronicznych (TMG):

Thomas Erb
Telefon: +49 711 1604 - 0
Fax: +49 711 1604 - 2609
e-Mail: info@schrauben-gross.de

Do deklaracji firmy Ferdinand Gross w sprawie ochrony danych

Ważne wskazówki

Kompletność

Kompletność i prawidłowość danych na tej stronie internetowej nie są gwarantowane.

Prawa autorskie

Wszystkie prawa do tekstów, grafik i skryptów Java należą do Ferdinand Gross GmbH & Co. KG, jeżeli nie podano inaczej. Każda forma dalszego użytkowania wymaga wyraźnego zezwolenia firmy Ferdinand Gross GmbH & Co. KG.

Marki                                      

Obce, zastrzeżone znaki towarowe i marki z reguły nie są oznaczone jako takie. Brak odpowiedniego oznaczenia nie oznacza, że chodzi o nazwy niezastrzeżone w rozumieniu prawa o znakach towarowych i markach.

Linki

Wyrokiem z dnia 12 maja 1998 r. Sąd Krajowy w Hamburgu orzekł, że osoba umieszczająca link na swojej stronie internetowej może ponosić współodpowiedzialność za treści na zlinkowanej stronie. Zdaniem Sądu Krajowego taką odpowiedzialność można wykluczyć przez wyraźne zdystansowanie się od tych treści. My na naszych stronach umieściliśmy linki do innych stron internetowych.

W odniesieniu do wszystkich tych linków oświadczamy wyraźnie, że nie mamy wpływu na formę i treść zlinkowanych stron. Dlatego niniejszym dystansujemy się wyraźnie od wszystkich treści wszystkich stron zlinkowanych z naszymi stronami internetowymi i oświadczamy, że ich treści nie są naszymi treściami. To oświadczenie dotyczy wszystkich  umieszczonych na naszych stronach internetowych linków i treści, do których prowadzą te linki.

Ustawa o usługach elektronicznych

Za strony internetowe osób trzecich, do których prowadzą linki umieszczone na stronach wydawcy, odpowiadają osoby je udostępniające. Wydawca nie odpowiada za treść takich stron osób trzecich. Ponadto strona internetowa wydawcy może być zlinkowana bez jego wiedzy z innymi stronami internetowymi. Wydawca nie odpowiada za prezentacje i treści na stronach internetowych osób trzecich lub polityczne powiązania wydawców tych stron. Wydawca może odpowiadać za obce treści tylko wtedy, kiedy dysponował wiedzą o nich (tzn. także o treściach sprzecznych z prawem lub przestępczych) i technicznymi możliwościami uniemożliwienia korzystania z nich i można było od niego oczekiwać, że użyje tych możliwości. Zgodnie z ustawą o usługach elektronicznych (TDG) wydawca nie jest jednak zobowiązany do ciągłego kontrolowania obcych treści.

Jeśli mają Państwo pytania lub stwierdzą Państwo naruszenie ustawy o usługach elektronicznych na naszych stronach internetowych, to prosimy o przesłanie krótkiego powiadomienia o tym pocztą elektroniczną na nasz info@schrauben-gross.pladres.