SYSTEM KANBAN

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KANBAN

Nasz nowoczesny system zarządzania częściami typu C jest stosowany zgodnie z zasadą Kanban, przy czym chodzi o koncepcję sterowania produkcją pochodzącą z Japonii, a opracowaną przez firmę Toyota. Inspiracją jest supermarket, w którym Klienci sami wybierają produkty, a regały są uzupełniane na bieżąco. Kanban, będący systemem obiegu zamkniętego, dba o płynne i pewne zaopatrzenie produkcji w materiały.

Podstawowy zakres obiegu Kanban jest jednakowy dla wszystkich Klientów, jednakże żadne rozwiązanie Kanban nie jest identyczne. Wychodząc od zapotrzebowania i wymagań poszczególnych Klientów, indywidualnie dopasowujemy systemy zamówień, rozwiązania pojemnikowe oraz zakres usług. Kanban jednopojemnikowy, czy wielopojemnikowy, Bluetooth, RFID czy automaty z systemem ważenia - mając do dyspozycji całą paletę inteligentnych rozwiązań i funkcji Kanban dobieramy opcję odpowiadającą Państwa potrzebom.

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO. WIĘCEJ USŁUG. MNIEJSZE KOSZTY.

Ostatecznie mamy rozwiązanie, które pozornie jest kombinacją przeciwieństw: większe bezpieczeństwo zaopatrzenia, więcej usług i skupienia na głównym obszarze Państwa działalności, a jednocześnie niższe koszty! To wszystko dla Klientów, niezależnie od wielkości firmy: dzięki naszym zautomatyzowanym i cyfrowym procesom możemy stosować wydajne i pewne rozwiązania zaopatrzeniowe bazujące na systemie Kanban także dla firm produkcyjnych zatrudniających niewielu pracowników.